gerb
Путивльська міська рада
Путивльського району
Сумської області

Рiшення

№1 від 16.05.2017р. м.Путивль

Порядок пред’явлення виконавчих документів до виконання

Після того як рішення суду чи іншого органу (посадової особи) вступило в законну силу, стягувач, тобто особа на користь чи в інтересах якої винесено рішення, або його представник, повинні самостійно отримати виконавчий документ в суді чи іншому органі, який розглядав справу. Після цього оригінал рішення та заява про примусове виконання пред’являється до відповідного органу державної виконавчої служби за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за місцезнаходження його майна.
Право вибору місця відкриття виконавчого провадження між кількома органами державної виконавчої служби, що можуть вчиняти виконавчі дії щодо виконання рішення на території, на яку поширюються їхні функції, належить стягувачу.
Виконання рішення, яке зобов’язує боржника вчинити певні дії, здійснюється виконавцем за місцем здійснення таких дій.
Державний виконавець відкриває виконавче провадження на підставі виконавчого документа за заявою стягувача або його представника про примусове виконання рішення.
До заяви про примусове виконання рішення стягувач додає квитанцію про сплату авансового внеску в розмірі 2 відсотків суми, що підлягає стягненню, але не більше 10 мінімальних розмірів заробітної плати, а за рішенням немайнового характеру - у розмірі одного мінімального розміру заробітної плати з боржника - фізичної особи та в розмірі двох мінімальних розмірів заробітної плати з боржника - юридичної особи.
Від сплати авансового внеску звільняються стягувачі за рішеннями про:
- стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин;
- обчислення, призначення, перерахунок, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг;
- відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи;
- стягнення аліментів;
- відшкодування майнової та/або моральної шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Від сплати авансового внеску також звільняються державні органи, інваліди війни, інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів I та II груп, громадяни, віднесені до категорій 1 та 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у разі їх звернення до органів державної виконавчої служби.
РахунокПутивльського районного відділу державної виконавчої службиГоловного територіального управління юстиції у Сумській областідля зарахування авансових внесків стягувачівдля пред’явлення документів на виконання:
р/р 37119034264668
МФО 820172код
ЄДРПОУ 34264668
банк платника: Державна казначейська служба України м. Київ


ЗРАЗОК ЗАЯВИ СТЯГУВАЧА – ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
ДЛЯ ПОДАЧІ ВИКОНАВЧОГО ДОКУМЕНТА НА ВИКОНАННЯ


Начальнику відділу державної
виконавчої служби _______________
_______________управління юстиції
________________________________
________________________________
(П.І.П. стягувача )
________________________________
(адреса стягувача)


ЗАЯВА

Прошу Вас прийняти на виконання ________________________________
(назва виконавчого документа)
№____ від «__» ______200__року, виданий _____________________________
(назва органу, що видав
____________________ про стягнення з _______________________________
виконавчий документ) ( найменування боржника)

на нашу користь боргу _________________.
(сума боргу)

Прошу кошти перерахувати за реквізитами: _________________________
(назва банку)
р/р _______________, код__________, МФО__________.

"___» _________200__р.
ЗРАЗОК ЗАЯВИ СТЯГУВАЧА – ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
ДЛЯ ПОДАЧІ ВИКОНАВЧОГО ДОКУМЕНТА НА ВИКОНАННЯ


Начальнику відділу державної
виконавчої служби _______________
_______________управління юстиції
________________________________
________________________________
(назва стягувача – юридичної особи)
________________________________
(адреса стягувача – юридичної особи)


ЗАЯВА

Прошу Вас прийняти на виконання ________________________________
(назва виконавчого документа)
№____ від «__» ______200__року, виданий _____________________________
(назва органу, що видав
____________________ про стягнення з _______________________________
виконавчий документ) ( найменування боржника)

на нашу користь боргу _________________.
(сума боргу)

Прошу кошти перерахувати за реквізитами: _________________________
(назва банку)
р/р _______________, код__________, МФО__________.

Додаток: довіреність на представництво інтересів стягувача –
юридичної особи


Представник стягувача ___________ ______________
(підпис) (П.І.П.)

«___» _________200__р.
Запис було опубліковано: 16.05.2017 11:53
Запис опублікував: секретарка - Єрмакова Ольга Володимирівна

Авторизація

Увійти