gerb
Путивльська міська рада
Путивльського району
Сумської області

ПРОЕКТ Рiшення

№б/н від __.12.2017р. м.Путивль

Про міський бюджет на 2018 рік

Путивльська міська рада ВИРІШИЛА:


1. Визначити на 2018 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 19997,978 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 18997,978 тис. грн. у т.ч. інша субвенція 6497,978 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 1000,0 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 560,0 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;
- видатки міського бюджету у сумі 19997,978 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 15392,978 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 4605,0 тис. гривень;
- профіцит міського бюджету у сумі 3605,0тис. грн., в тому числі загального фонду міського бюджету 3605,0тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 3605,0 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення по загальному фонду 15392,978 тис. грн. та спеціальному фонду 4605,0 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 10,0 тис. гривень.

4. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 385,0 тис. гривень.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам
7. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 7674,164. грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Путивльській міській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік:
до доходів належать надходження, визначені ст. 69 Бюджетного кодексу України.
11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету України на 2018рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 691 Бюджетного кодексу України.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.
13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету України на 2018рік у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини першої статті 691 та пунктом 8 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.
14. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право міському голові за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, господарчого та соціального розвитку, управління комунальною власністю міста вносити зміни до доходної та видаткової частин міського бюджету в частині міжбюджетних трансфертів та проводити перерозподіл видатків за загальним та спеціальним фондом у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів з наступним затвердженням Путивльською міською радою.
15. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року
16. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, господарчого та соціального розвитку, управління комунальною власністю міста
(Почепцова Т.М.).
18. Рішення двадцять другої сесії міської ради сьомого скликання від 22.12.2016р. «Про міський бюджет на 2017 рік» втрачає чинність з 31.12.2017 року.
19. Секретарю міської ради (Литвинову О.В.) оприлюднити дане рішення в газеті «Путивльські відомості» не пізніше ніж у десятиденний строк з дня його прийняття.

Запис було опубліковано: 20.11.2017 01:03
Запис опублікував: -

Авторизація

Увійти