gerb
Путивльська міська рада
Путивльського району
Сумської області

Рiшення

№41 від 14.03.2019р. м.Путивль

Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для ТОВ «Інтеграл»

З метою забезпечення раціонального використання водних ресурсів, зменшення втрат питної води під час її виробництва, транспортування та розподілення, оптимізації собівартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, на підставі звернення ТОВ «Інтеграл» (лист від 15.02.2019р. № 19) щодо затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води, відповідно до статті 40 Водного кодексу України, статті 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 15 листопада 2004 року № 205 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2014 року № 179 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення», керуючись ч..5 п. а) ст.30, ч.1 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для ТОВ «Інтеграл» (додатки 1-3).

2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови Вороніна В.А.


Т.в.о.міського голови К.ГАВРИЛЬЛЧУК
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Путивльської міської ради від 14.03.2019р. № 41

Поточні ІТНВПВ технологічних витрат і втрат у водопровідному господарстві ТОВ «Інтеграл»
(Q під.2018р.=6,7 тис. м3/рік)

Табл. А

з/п Технологічні витрати і втрати питної води Витрати води м3/рік ІТНВПВ,
м3/тис. м3
І. Технологічні витрати у водопровідному господарстві 86,122 12,85
1. Технологічні витрати води на виробництво питної води 69,742 10,41
1.1 Промивка свердловин і підтримка в них необхідного рівня 67,27 10,04
1.2 Робота хіміко-бактеріологічної лабораторії, відбір проб води 2,472 0,37
2. Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води 16,38 2,44
2.1 Планова дезінфекція і промивання мереж 16,38 2,44
2.2 Власні потреби насосних станцій - -
2.3 Обмивання та дезінфекція резервуарів чистої води - -
3. Витрати води на допоміжні потреби - -
4. Витрати води на господарсько-побутові потреби працюючих - -
5. Витрати на ЗСО свердловин, зелених насаджень та територій - -
ІІ. ІТНВПВ втрат питної води 733,875 109,526
1. Витоки води 327,895 48,938
1.1 Витоки води з трубопроводів при аваріях 2,39 0,35
1.2 Витрати води на промивку і дезінфекцію водопровідних мереж після ліквідації аварії 0,49 0,073
1.3 Сховані витоки з трубопроводів 320,9 47,9
1.4 Витоки води з ємнісних споруд 3,75 0,56
1.5 Витоки води через нещільність арматури 0,365 0,0545
1.6 Витоки води з водозбірних колонок - -
2. Не обліковані втрати води 405,98 60,588
2.1 Втрати води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки 323,0 48,203
2.2 Втрати води, пов`язані з невідповідністю норм водоспоживання фактичній кількості спожитої води 2,58 0,385
2.3 Втрати води, пов`язані з несанкціонованим розбором води з водопровідної мережі 80,4 12,0
2.4 Технологічні втрати води на протипожежні цілі
Разом по ТОВ «Інтеграл» 819,997 122,376


Директор ТОВ «Інтеграл» О..СУКАЧОВ

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Путивльської міської ради від 14.03.2019р. № 41

Поточні ІТНВПВ технологічних витрат і втрат води у водопровідному
підприємстві ТОВ «Інтеграл»


з/п Технологічні витрати і втрати питної води Од. виміру ІТНВПВ,
м3/тис. м3
І. Технологічні витрати у водопровідному господарстві м3/тис. м3
піднятої води 12,85
1. Технологічні витрати води на виробництво питної води м3/тис. м3
піднятої води 10,41
2. Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води м3/тис. м3
піднятої води 2,44
3. Витрати води на допоміжні потреби м3/тис. м3
піднятої води -
4. Витрати води на господарсько-побутові потреби працюючих м3/тис. м3
піднятої води -
5. Витрати на ЗСО свердловин, зелених насаджень та територій м3/тис. м3
піднятої води -
ІІ. ІТНВПВ втрат питної води м3/тис. м3
піднятої води 109,526
1. Витоки води м3/тис. м3
піднятої води 48,938
2. Не обліковані втрати води м3/тис. м3
піднятої води 60,588
Разом у водопровідному господарстві: м3/тис. м3
піднятої води 122,376
ІІІ. Технологічні витрати питної води у каналізаційному господарстві м3/тис. м3
прийнятих стоків -
1. Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод м3/тис. м3
прийнятих стоків -
2. Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадків м3/тис. м3
прийнятих стоків -
3. Лабораторія по контролю якості очищення стічних вод м3/тис. м3
прийнятих стоків -
4. Витрати води на господарсько-побутові потреби працюючих м3/тис. м3
прийнятих стоків -


Директор ТОВ «Інтеграл» О..СУКАЧОВ

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету Путивльської міської ради від 14.03.2019р. № 41

Поточні ІТНВПВ технологічних витрат і втрат у каналізаційному
господарстві ТОВ «Інтеграл»

Табл.В

з/п Технологічні витрати і втрати питної води Витрати води м3/рік ІТНВПВ,
м3/тис. м3
1. Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод - -
2. Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадків - -
2.1 Охолодження повітродувок, насосів КНС - -
2.2 Знезараження очищення стічних вод - -
3. Лабораторія по контролю якості очищення стічних вод - -
4. Витрати води на господарсько-побутові потреби працюючих - -
Разом - -


Директор ТОВ «Інтеграл» О..СУКАЧОВЗапис було опубліковано: 15.03.2019 08:09
Запис опублікував: секретарка - Єрмакова Ольга Володимирівна

Авторизація

Увійти