gerb
Путивльська міська рада
Путивльського району
Сумської області

ЗВІТ

№б/н від 24.12.2019р. м.Путивль

ЗВІТ про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища

ЗВІТ
про надходження та використання коштів виборчого фонду
кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата
на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища

м. Путивль, Путивльського району, Сумської області
(назва адміністративно-територіальної одиниці)
кандидата на посаду Путивльського міського голови Путивльського району Сумської області
ВОЛКОВА ВАЛЕРІЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА
(прізвище, ім’я, по батькові кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі,
кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища )

Путивльське відділення Сумського філіалу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 337546, рахунок №UA393375460000026435055002963
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку)
самовисування
(повна назва місцевої організації політичної партії – для кандидатів, висунутих місцевими організаціями партій / самовисування)
Одномандатний виборчий округ № ____ з виборів
перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів, що відбудуться 29 грудня 2019 року
(депутатів сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів, старост сіл, селищ)

№ з/п Найменування статті Сума
(грн)
1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду
1.1 Власні кошти місцевої організації партії (для кандидата, висунутого місцевою організацією партії) -
1.2 Власні кошти кандидата 110000,00
1.3 Добровільні внески фізичних осіб -
1.4 Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними договорами -
1.5 Надходження коштів від осіб, не визначених у частині першій статті 72 Закону України "Про місцеві вибори" (юридичні особи, громадські організації тощо) -
1.6 Помилкові надходження коштів -
Усього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду
(1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6) 110000,00
2. Перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду
2.1 Повернення добровільних внесків фізичним особам
(2.1.1 2.1.2) -
2.1.1 Повернення фізичним особам внесків, від яких відмовився розпорядник поточного рахунку -
2.1.2 Повернення фізичним особам внесків у сумі, що перевищує встановлений граничний розмір внеску -
2.2 Перерахування коштів до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету (2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6) -
2.2.1 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету внесків іноземців та осіб без громадянства -
2.2.2 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету внесків анонімних жертводавців -
2.2.3 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету внесків фізичних осіб, від яких відмовився розпорядник накопичувального рахунку, в разі неможливості їх повернення відповідним фізичним особам -
2.2.4 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету внесків фізичних осіб у сумі, що перевищує встановлений граничний розмір внеску, в разі неможливості їх повернення відповідним фізичним особам -
2.2.5 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету внесків, що надійшли до виборчих фондів пізніше ніж за день до дня голосування (після дня повторного голосування) -
2.2.6 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету внесків від осіб, не визначених у частині першій статті 72 Закону України "Про місцеві вибори" (юридичні особи, громадські організації тощо) -
2.3 Повернення помилкових надходжень коштів -
2.4 Банківські послуги, які не пов’язані з відкриттям і закриттям рахунку та його функціонуванням -
Усього перераховано коштів з поточного рахунку виборчого фонду
(2.1 2.2 2.3 2.4) -
Загальний розмір виборчого фонду (1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6) − (2.1 2.2 2.3 2.4) 110000,00
3. Використання коштів виборчого фонду
3.1 Виготовлення матеріалів передвиборної агітації
(3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5) 11970,00
3.1.1 Друкованих матеріалів (плакатів, листівок, буклетів та інших агітаційних матеріалів)
3.1.2 Відеозаписів
3.1.3 Аудіозаписів
3.1.4 Предметів, матеріалів (сувенірів, канцтоварів тощо)
з використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів 11970,00
3.1.5 Придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для виготовлення матеріалів передвиборної агітації
3.2 Використання засобів масової інформації (3.2.1 3.2.2) 43817,50
3.2.1 Оплата ефірного часу (3.2.1.1 3.2.1.2)
3.2.1.1 на телебаченні
3.2.1.2 на радіо
3.2.2 Публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації 43817,50
3.3 Інші послуги, пов’язані з проведенням передвиборної агітації (3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7) 9500,00
3.3.1 Транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної агітації (перевезення виборчих листівок, плакатів, технічних засобів та обладнання для ведення передвиборної агітації, а також інших предметів і матеріалів, пов’язаних із передвиборною агітацією)
3.3.2 Оренда будинків і приміщень для проведення публічних дебатів, дискусій, круглих столів, прес-конференцій стосовно положень передвиборної програми кандидата, а також для виготовлення матеріалів передвиборної агітації
3.3.3 Оренда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборної агітації
3.3.4 Виготовлення (оренда) агітаційних наметів
3.3.5 Оренда приміщень усіх форм власності для проведення зборів громадян та інших публічних заходів передвиборної агітації 500,00
3.3.6 Виготовлення (оренда) рекламних щитів 9000,00
3.3.7 Послуги зв’язку (3.3.7.1 3.3.7.2):
3.3.7.1 послуги електричного зв’язку (телефонного, телеграфного, фототелеграфного, факсимільного, документального, мереж та каналів передавання даних тощо)
3.3.7.2 послуги поштового зв’язку
3.4 Інші витрати на передвиборну агітацію (розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами; проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки кандидата, а також оприлюднення інформації про таку підтримку тощо) 9600,00

3.5 Публікування реквізитів поточного рахунку виборчого фонду кандидата в друкованих засобах масової інформації -
Сума витрат виборчого фонду (3.1 3.2 3.3 3.4 3.5) 74887,50
Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду: (1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6) - (2.1 2.2 2.3 2.4) - (3.1 3.2 3.3 3.4 3.5) 35112,50
у тому числі: сума штрафних санкцій, перерахованих виконавцями за укладеними договорами -

Звіт подано "23" грудня 2019 року
Розпорядник коштів
поточного рахунку
виборчого фонду ___________ Волков Валерій Валентинович
(підпис) (прізвище та ініціали)

Секретар
Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

Додаток 8
до постанови Центральної виборчої комісії
від 1 вересня 2015 року № 210

РОЗШИФРОВКА
до Звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду
кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі № ___, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови,
старости села, селища

1. Відомості про надходження на поточний рахунок
власних коштів місцевої організації партії
(для кандидата, висунутого місцевою організацією партії)

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн)
- - -
- - -
- - -
Усього надійшло коштів -

2. Відомості про надходження на поточний рахунок
власних коштів кандидата


Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн)
29.11.2019 року - 50000,00
06.12.2019 року - 60000,00

Усього надійшло коштів 110000,00

3. Відомості про надходження на поточний рахунок
добровільних внесків фізичних осіб


Дата надходження внеску Номер розрахункового документа Прізвище, ім’я,
по батькові громадянина Дата народження громадянина Адреса місця проживання громадянина Сума
(грн)
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Усього надійшло коштів -

4. Відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями
за укладеними договорами

Дата перерахування штрафних санкцій Номер розрахун- кового документа Виконавець (повна назва) Код виконавця (ЄДРПОУ) Реквізити договору (дата укладання, номер та предмет договору) Призначення платежу Сума
(грн)
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
Усього перераховано штрафних санкцій -


5. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків від осіб,
не визначених у частині першій статті 72 Закону України "Про місцеві вибори"
(юридичні особи, громадські організації тощо)


Дата надходження внеску Номер розрахункового документа Платник
(повна назва) Код платника (ЄДРПОУ) Банківські реквізити платника Сума (грн)
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Усього надійшло коштів -

6. Відомості про помилкові надходження коштів

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Платник
(повна назва) Код платника (ЄДРПОУ) Банківські реквізити платника Сума
(грн)
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Усього надійшло коштів -

7. Відомості про повернення фізичним особам добровільних внесків,
що надійшли до виборчого фонду


Дата повернення внеску Номер розрахункового документа Прізвище, ім’я,
по батькові громадянина Дата народження громадянина Адреса місця проживання громадянина Сума (грн)
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Усього повернуто коштів -


8. Відомості про перерахування коштів до бюджету АР Крим
чи відповідного місцевого бюджету

Дата перерахування коштів Номер розрахункового документа Особа, від якої отримано внесок Сума (грн)
Прізвище, ім’я,
по батькові Дата народження Адреса місця проживання
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Усього перераховано коштів до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету -


9. Відомості про перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету внесків від осіб, не визначених у частині першій статті 72 Закону України
"Про місцеві вибори" (юридичні особи, громадські організації тощо)


Дата перерахування коштів Номер розрахункового документа Платник, від якого отримано внесок
(повна назва) Код платника (ЄДРПОУ) Банківські реквізити платника Сума (грн)
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Усього перераховано коштів до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету -
10. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів

Дата перерахування коштів Номер розрахункового документа Отримувач (повна назва) Код отримувача (ЄДРПОУ) Банківські реквізити отримувача Сума (грн)
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Усього повернуто коштів -
11. Відомості про використання коштів поточного рахунку
виборчого фонду кандидата

Дата платежу Номер розрахункового документа Отримувач
(повна назва) Код отримувача (ЄДРПОУ) Призначення платежу Сума
(грн)
04.12.2019 - Товариство з обмеженою відповідаль-ністю «Рекламно-виробнича компанія «Бінго» 39923409 Поліграфічні послуги 10950,00
04.12.2019 - Фізична особа-підприємець Чванкін Роман Віталійович 2580700095 Оплата оренди рекламних щитів (білборди) 9000,00
04.12.2019 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал Медіа Груп» 35446622 Розміщення реклами на спеціальних конструкціях 9600,00
06.12.2019 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Путивльські відомості» 02475138 Публікація матеріалів в газеті 31314,00
10.12.2019 - Товариство з обмеженою відповідаль-ністю «Рекламно-виробнича компанія «Бінго» 39923409 Поліграфічні послуги 1020,00
13.12.2019 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Путивльські відомості» 02475138 Публікація матеріалів в газеті 6086,00
18.12.2019 - Бобинська сільська рада Путивльського району Сумської області 37235451 Оренда нежитлового приміщення 300,00
18.12.2019 - Яцинська сільська рада Путивльського району Сумської області 37235451 Оренда нежитлового приміщення 100,00
19.12.2019 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Путивльські відомості» 02475138 Публікація матеріалів в газеті 6417,50
19.12.2019 - Чорнобривкинська сільська рада Путивльського району Сумської області 37235451 Оренда нежитлового приміщення 100,00
Усього використано коштів 74887,50
12. Відомості про повернення коштів виконавцями
за укладеними договорами


Дата повернення коштів Номер розрахун- кового документа Виконавець (повна назва) Код виконавця (ЄДРПОУ) Реквізити договору (дата укладання, номер та предмет договору) Призначення платежу Сума
(грн)
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
Усього повернуто коштів -


Розпорядник коштів
поточного рахунку
виборчого фонду ___________ Волков Валерій Валентинович
(підпис) (прізвище та ініціали)
Секретар
Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ
Запис було опубліковано: 24.12.2019 02:17
Запис опублікував: секретар ради - Литвинов Олександр Васильович

Авторизація

Увійти