gerb
Путивльська міська рада
Путивльського району
Сумської області

Рiшення

від 18.03.2020р. м.Путивль

КЗ СОР «РЛП «Сеймський»» Додаток 2 ПОЛОЖЕННЯ про преміювання працівників та надання матеріальної допомоги на оздоровлення з фонду економії заробітної плати

1. Загальні положення
1.1. Положення про преміювання розроблене на підставі статті 98 КЗпП України, Закону України від 24.03.1995 № 108/95-ВП “Про оплату праці”, постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”.
Положення про преміювання передбачає порядок матеріального стимулювання працівників Комунального закладу Сумської обласної ради «Регіональний ландшафтний парк «Сеймський» (далі – Заклад) за творчу активність і ініціативу в реалізації покладених на них обов’язків, сумлінне, якісне та своєчасне виконання завдань та доручень, високу результативність у роботі, плідну працю.
1.2. Згідно з цим положенням здійснюється преміювання всіх працівників, які працюють у Закладі.
1.3. Новоприйнятому працівнику нарахування премії здійснюється після видання наказу директора КЗ СОР «РЛП «Сеймський»».
1.4. Здійснює облік за використанням коштів для преміювання працівників
головний бухгалтер Закладу.
1.5 Це Положення є невід’ємною частиною Колективного договору КЗ СОР «РЛП «Сеймський»».
1.6 З цим Положенням повинні бути ознайомлені всі працівники Закладу.

2. Основні показники для визначення преміювання.
2.1. Бездоганне виконання службових обов’язків, передбачених посадовою інструкцією, професійна сумлінна праця, якість роботи.
2.2. Безумовне виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, наказів директора КЗ СОР «РЛП «Сеймський»», висока виконавська дисципліна, відсутність обґрунтованих зауважень з боку перевіряючих.
2.3. Стабільна багаторічна праця.
2.4. Ефективне сприяння екологічній освітньо-виховній роботі.
2.5. Ініціативність у діяльності та результативність у роботі.
2.6. Преміювання до Державних і Професійних свят, Новорічних свят та ювілейних дат - 45 років (жінки, чоловіки), 50 років (жінки, чоловіки), 55 років ( жінки, чоловіки), 60 років (жінки, чоловіки) здійснюється в межах економії фонду оплати праці без обмеження максимальними розмірами.
2.7. Премія до державних та професійних свят нараховується в повному обсязі в незалежності від фактично відпрацьованого часу працівником.

3. Порядок визначення фонду преміювання.
3.1. Фонд преміювання створюється у розмірі 100% від економії фонду заробітної плати.
3.2. Преміювальний фонд розподіляється на преміювання та матеріальну допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань в колективному договорі комунального закладу.

4. Порядок преміювання.
4.1. Преміювання може здійснюватись за результатами праці за місяць, квартал, рік, а також до державних, професійних свят та особистих ювілейних дат.
4.2. Преміювання працівників Закладу здійснюється за наказом директора КЗ СОР «РЛП «Сеймський»» за погодженням з представником трудового колективу.
4.3. Конкретний розмір премії працівників визначається у вигляді фіксованої суми або відсотках відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи. Загальна сума премії, що виплачується працівникам, здійснюється з фонду економії заробітної плати.
4.4. Директор Закладу може збільшити розмір премії окремим працівникам за високі показники в роботі у межах наявної економії фонду оплати праці за поточний місяць.
4.5.Премія за підсумки роботи за місяць нараховується пропорційно відпрацьованому часу та не виплачується за час відпусток (щорічні відпустки, відпустки без збереження заробітної плати), тимчасової непрацездатності, навчання з метою підвищення кваліфікації.
4.6.Працівникам, які звільнені з роботи в місяць, за який проводиться преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров’я.
4.7.Премія нараховується разом із виплатою заробітної плати за відповідний місяць, але не пізніше терміну виплати заробітної плати за першу половину місяця, наступного за звітним.

5. Порядок зниження розміру премії.
5.1 Розмір премії зменшується за:
- неналежне виконання посадових обов’язків;
- порушення строків виконання завдань, листів, звернень громадян;
- порушення трудової дисципліни, правил техніки безпеки;
- наявність випадків неналежного контролю за зберіганням матеріальних цінностей.
5.2 Працівники, які отримали догану, перевищили свої повноваження, здійснили прогул, перебували на роботі у нетверезому стані, неодноразово спізнилися на роботу без поважних причин.

6. Надання матеріальної допомоги.
6.1. Матеріальна допомога на оздоровлення, працівникам закладу надається з фонду економії заробітної плати в сумі 1 (однієї) середньомісячної заробітної плати на рік.
6.2. Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань, працівникам закладу надається з фонду економії заробітної плати в сумі одного посадового окладу на рік.


Запис було опубліковано: 18.03.2020 10:05
Запис опублікував: секретарка - Єрмакова Ольга Володимирівна

Авторизація

Увійти