gerb
Путивльська міська рада
Путивльського району
Сумської області

Рiшення

від 16.11.2020р. м.Путивль

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту - проекту рішення Путивльської міської ради «Про деякі питання оренди майна комунальної власності Путивльської об’єднаної територіальної громади»

Відповідно до частини другої статті 4, абзацу другого частини дев’ятої статті 15 та абзацу п’ятого частини другої статті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 03 червня 2020 року № 483 відділом фінансово-економічного розвитку, правового забезпечення, комунальної власності, архітектури та містобудування Путивльської міської ради розроблено проект регуляторного акта – проект рішення Путивльської міської ради «Про деякі питання оренди майна комунальної власності Путивльської об’єднаної територіальної громади».
Прийняття вказаного регуляторного акта дасть змогу:
• визначити орендодавця майна комунальної власності Путивльської об’єднаної територіальної громади;
• затвердити додатковий перелік підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги та відповідно до частини другої статті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» мають право на продовження договорів оренди без проведення аукціону;
• затвердити перелік додаткових вимог, яким повинні відповідати підприємства, установи і організації, які згідно з частиною першою статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» мають право на отримання в оренду комунального майна без проведення аукціону.
З повним текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу можна ознайомитись на офіційному сайті Путивльської міської ради: putivl-rada.gov.ua.
Зауваження та пропозиції приймаються розробником проекту регуляторного акта – відділом фінансово-економічного розвитку, правового забезпечення, комунальної власності, архітектури та містобудування Путивльської міської ради протягом місяця з дня оприлюднення:
• на поштову адресу: 41500, Сумська обл., м.Путивль, вул. князя Володимира, 50,
• на електрону адресу: rada-putivl@ukr.net.
Відділ фінансово-економічного розвитку, правового забезпечення, комунальної власності, архітектури та містобудування Путивльської міської ради: тел. (05442) 5-44-59

Аналіз регуляторного впливу
до проекту регуляторного акту - рішення Путивльської міської ради
«Про деякі питання оренди майна комунальної власності Путивльської об’єднаної територіальної громади»

Регуляторний орган – Путивльська міська рада.
Розробник документа – відділ фінансово-економічного розвитку, правового забезпечення, комунальної власності, архітектури та містобудування.
Поштова адреса – 41500, м.Путивль, вул. князя Володимира, 50.
Відповідальна особа – Бурий Ігор Юрійович.
Контактний телефон – (05442) 5-44-59.

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Путивльської міської ради «Про деякі питання оренди майна комунальної власності Путивльської об’єднаної територіальної громади», підготовлений згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2004 року № 308 (зі змінами).

I. Визначення проблеми
Відповідно до абзацу другого частини дев’ятої статті 15 та абзацу п’ятого частини другої статті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та комунального майна»
від 03 червня 2020 року № 483 виникла необхідність врегулювати питання щодо визначення орендодавця майна комунальної власності Путивльської об’єднаної територіальної громади, затвердження додаткового переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги та переліку додаткових вимог, яким повинні відповідати підприємства, установи і організації, які згідно з частиною першою статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» мають право на отримання в оренду комунального майна без проведення аукціону.

Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив:
Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни (територіальна громада) -
Держава (органи місцевого самоврядування) -
Суб’єкти господарювання – орендарі -II. Цілі державного регулювання

Метою прийняття Путивльською міською радою рішення «Про деякі питання оренди майна комунальної власності Путивльської об’єднаної територіальної громади» є врегулювання питання щодо передачі в оренду майна комунальної власності Путивльської об’єднаної територіальної громади у відповідності до вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 03 червня 2020 року № 483, а саме:
• визначення орендодавця майна комунальної власності Путивльської об’єднаної територіальної громади;
• затвердження додаткового переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги з метою застосування частини другої статті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»;
• затвердження переліку додаткових вимог, яким повинні відповідати підприємства, установи і організації, які згідно з частиною першою статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» мають право на отримання в оренду комунального майна без проведення аукціону.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів
досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів цілей державного регулювання
Під час підготовки зазначеного проекту рішення Путивльської міської ради розглянуто такі альтернативні способи досягнення цілей регуляторного акта.

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 Прийняти запропонований регуляторний акт.
Такий спосіб є найбільш ефективним, оскільки дасть змогу врегулювати ряд питань щодо передачі в оренду майна комунальної власності Путивльської об’єднаної територіальної громади
Альтернатива 2 Збереження ситуації, яка існує на цей час. Не забезпечується досягнення цілей. Така альтернатива є неприйнятною, оскільки не буде реалізоване право Путивльської міської ради щодо визначення додаткового переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги та переліку додаткових вимог, яким повинні відповідати підприємства, установи і організації, які згідно з частиною першою статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» мають право на отримання в оренду комунального майна без проведення аукціону


2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави (органи місцевого самоврядування)
Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Підвищення ефективності та врегулювання питання щодо передачі в оренду майна комунальної власності Путивльської об’єднаної територіальної громади Відсутні
Альтернатива 2 Відсутні Залишиться нереалізованим право Путивльської міської ради щодо визначення переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги та переліку додаткових вимог, яким повинні відповідати підприємства, установи і організації, які згідно з частиною першою статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» мають право на отримання в оренду комунального майна без проведення аукціону

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян або територіальної громади
Дія даного регуляторного акта не поширюється на сферу інтересів громадян.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць - - 2 - 2
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків - - 100 - 100


Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Комерційні та некомерційні комунальні підприємства Путивлської міської ради можуть бути орендодавцями нерухомого майна, яке перебуває у них на праві господарського відання, загальною площею не більше 5 кв.м, та іншого окремого індивідуально визначеного майна, а не нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 400 кв.м, як це встановлено статтею 4 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна». Отже, отримувати орендну плату такі підприємства зможуть лише за площу нерухомого майна до 5 кв.м та за оренду іншого окремого індивідуально визначеного майна.
Альтернатива 2 Комерційні та некомерційні комунальні підприємства Путивльської міської ради зможуть бути орендодавцями нерухомого комунального майна, загальна площа якого не перевищує 400 кв.м Відсутні

Під час проведення оцінки впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва окремо кількісно визначаються витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

Сумарні витрати за альтернативами Річна сума витрат, грн.
Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта») 14,15
Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”) 14,15

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

по альтернативі 1
Порядковий номер Витрати За перший рік За п’ять років
1 Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень - -
2 Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), млн. гривень - -
3 Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень - -
4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень - -
5 Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень - -
6 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень - -
7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень - -
8 Інше (уточнити), гривень
Витрати на отримання інформації про регуляторний акт:
30 хв. (0,5 год.) * 28,31 грн. = 14,15 грн. 14,15 70,75
9 РАЗОМ (сума рядків: 1 2 3 4 5 6 7 8), млн. гривень - -
10 Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць 1 1
11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень 14,15 70,75

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання
Вид витрат У перший рік Періодичні (за рік) Витрати за п’ять років
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо - - -

Вид витрат Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік) Витрати за п’ять років
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів) - -

Вид витрат Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік) Витрати на оплату штрафних санкцій за рік Разом за рік Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу) - - - -
* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).

Вид витрат Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік) Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік) Разом за рік Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо) - - -
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.
Вид витрат Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо) Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий) Разом за рік (стартовий) Витрати за п’ять років
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо) - - - -

Вид витрат За рік (стартовий) Періодичні (за наступний рік) Витрати за п’ять років
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо) - - -

Вид витрат Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік) Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу - -

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

по альтернативі 2
Порядковий номер Витрати За перший рік За п’ять років
1 Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень - -
2 Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), млн. гривень - -
3 Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень - -
4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень - -
5 Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень - -
6 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень - -
7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень - -
8 Інше (уточнити), гривень
Витрати на отримання інформації про регуляторний акт:
30 хв. (0,5 год.) * 28,31 грн. = 14,15 грн. 14,15 70,75
9 РАЗОМ (сума рядків: 1 2 3 4 5 6 7 8), млн. гривень - -
10 Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць 1 1
11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень 14,15 70,75
Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання
Вид витрат У перший рік Періодичні (за рік) Витрати за п’ять років
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо - - -

Вид витрат Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік) Витрати за п’ять років
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів) - -

Вид витрат Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік) Витрати на оплату штрафних санкцій за рік Разом за рік Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу) - - - -
* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).
Вид витрат Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік) Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік) Разом за рік Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо) - - - -
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.
Вид витрат Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо) Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий) Разом за рік (стартовий) Витрати за п’ять років
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо) - - - -
Вид витрат За рік (стартовий) Періодичні (за наступний рік) Витрати за п’ять років
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо) - - -

Вид витрат Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік) Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу - -

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання
Вид витрат У перший рік Періодичні (за рік) Витрати за п’ять років
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо - - -

Вид витрат Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік) Витрати за п’ять років
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів) - -

Вид витрат Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік) Витрати на оплату штрафних санкцій за рік Разом за рік Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу) - - - -
* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).

Вид витрат Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік) Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік) Разом за рік Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо) - - - -
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

Вид витрат Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо) Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий) Разом за рік (стартовий) Витрати за п’ять років
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)
- - - -

Вид витрат
За рік (стартовий)
Періодичні (за наступний рік)
Витрати за п’ять років
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо) - - -

Вид витрат Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік) Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу - -

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Здійснюється вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.
Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:
4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);
3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);
2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);
1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 4 Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою, оскільки буде визначено орендодавця майна комунальної власності Путивльської об’єднаної територіальної громади; затверджено додатковий перелік підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги з метою застосування частини другої статті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»; затверджено перелік додаткових вимог, яким повинні відповідати підприємства, установи і організації, які згідно з частиною першою статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» мають право на отримання в оренду комунального майна без проведення аукціону
Альтернатива 2 1 Залишиться нереалізованим право Путивльської міської ради щодо визначення додаткового переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги та переліку додаткових вимог, яким повинні відповідати підприємства, установи і організації, які згідно з частиною першою статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» мають право на отримання в оренду комунального майна без проведення аукціону

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1 Дасть змогу Путивльській міській раді реалізувати своє право щодо визначення додаткового переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги та переліку додаткових вимог, яким повинні відповідати підприємства, установи і організації, які згідно з частиною першою статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» мають право на отримання в оренду комунального майна без проведення аукціону Відсутні Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті в повному обсязі
Альтернатива 2 Відсутні Відсутні Не будуть реалізовані права Путивльської міської ради передбачені ЗУ «Про оренду державного та комунального майна»

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Визначення орендодавця майна комунальної власності Путивльської об’єднаної територіальної громади, затвердження додаткового переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги та затвердження переліку додаткових вимог, яким повинні відповідати підприємства, установи і організації, які згідно з частиною першою статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» мають право на отримання в оренду комунального майна без проведення аукціону Зміни у чинному законодавстві України
Альтернатива 2 Переваги обраної альтернативи відсутні, оскільки відсутні позитивні зміни у випадку реалізації даної ініціативи Зміни у чинному законодавстві України

У разі прийняття регуляторного акта Путивльською міською радою будуть реалізовані права надані їй відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та комунального майна»
від 03 червня 2020 року № 483, що дозволить привести нормативно-правовий акт міської ради у відповідність до чинного законодавства, збільшити надходження коштів до міського бюджету від оренди комунального майна, підвищити імідж місцевої влади.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми
1. Механізм дії запропонованого регуляторного акта спрямований на врегулювання питання щодо передачі в оренду майна комунальної власності Путивльської об’єднаної територіальної громади у відповідності до вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 03 червня 2020 року № 483.
2. Організаційні заходи впровадження регуляторного акта в дію.
Відділу фінансово-економічного розвитку, правового забезбечення, комунальної власності, архітектури та містобудування Путивльської міської ради для впровадження вимог регулювання необхідно:
- забезпечити інформування про вимоги регуляторного акта суб’єктів господарювання – шляхом оприлюднення регуляторного акта на інформаційному порталі Путивльської міської ради;
- організувати виконання вимог регулювання.
Суб’єктам господарювання для впровадження вимог регулювання необхідно:
- ознайомитися з вимогами регулювання;
- організувати виконання вимог регулювання.
Запропонований проект регуляторного акта відповідає наступним принципам державної регуляторної політики, а саме:
- доцільності – врегулювання питання щодо передачі в оренду майна комунальної власності Путивльської об’єднаної територіальної громади у відповідності до вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 03 червня 2020 року № 483;
- ефективності – запровадження даного регуляторного акта дасть змогу Путивльській міській раді реалізувати права передбачені ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» та збільшити находження до бюджету Путивльської ОТГ;
- прозорості – даний проект регуляторного акта підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Путивльської міської ради;
- передбачуваності – прийняття даного проекту регуляторного акта дасть змогу орендарям та орендодавцям майна комунальної власності Путивльської ОТГ створювати довгострокові плани своєї діяльності;
- збалансованості – будуть чітко визначені орендодавці майна комунальної власності Путивльської ОТГ та затверджені переліки передбачені ЗУ «Про оренду державного та комунального майна»;
- врахування громадської думки – протягом місяця з дня опублікування є можливість направляти свої пропозиції та зауваження.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Строк дії даного регуляторного акта необмежений у часі з моменту набрання його чинності, із можливістю внесення змін відповідно до законодавства України та втрати чинності у разі зміни чинного законодавства.
На дію регуляторного акта можуть вплинути такі чинники, як прийняття та дія нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування.
У разі необхідності, зокрема, у зв’язку зі змінами у чинному законодавстві України та за підсумками аналізу відстеження його результативності, будуть вноситися зміни до вказаного регуляторного акта.


VIII. Визначення показників результативності дії
регуляторного акта
Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється у встановленому законодавством порядку за кількісними і якісними показниками з використанням статистичного методу одержання результатів відстеження.
Кількісні показники результативності акта – кількість продовжених договорів оренди з підприємствами, установами, організаціями, що надають соціально важливі послуги та кількість укладених договорів оренди з підприємствами, установами і організаціями, відповідно до частини першої статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Якісні показники результативності акта – збільшення надходження коштів до бюджету Путивльської об’єднаної територіальної громади, в наслідок укладання нових договорів оренди та продовження діючих.


IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта
Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснюватись за допомогою проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.
Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через шість місяців після набрання його чинності.
Повторне відстеження – через рік після набрання чинності регуляторним актом.
Періодичне відстеження буде проводитися раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.
Міський голова Валерій ВОЛКОВ

Додаток
до аналізу регуляторного впливу

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)
1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання
Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01 серпня 2020 року по 31 серпня 2020 року.

Порядковий номер Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1. Розробником проведено консультації з представниками малого підприємництва
(перелік додається) 2 Отримано інформацію щодо витрат суб’єкта господарювання на виконання вимог регулювання

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):
кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 2 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 2 (одиниць);
питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
Порядковий номер Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за
п’ять років
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) - - -
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування
-
-
-
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали) - - -
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)
-
-
-
5 Інші процедури (уточнити) - - -
6 Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 2 3 4 5) 0,00 0,00 0,00
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 2
8 Сумарно, гривень 2 х 0,00 = 0,00 грн.
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання 2 год. х 28,31 грн. = 56,62 грн. 56,62 грн. 283,10 грн.
10 Процедури організації виконання вимог регулювання
6 год. х 28,31 грн. = 169,86 грн. 169,86 грн. 849,30 грн.

11 Процедури офіційного звітування
3 год. х 28,31 грн. = 84,93 грн. 84,93 грн. 424,65 грн.
12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 2 год. х 12 міс. х 28,31 грн. = 679,44 грн. 679,44 грн. 679,44 грн.
13 Інші процедури (уточнити) - - -
14 Разом, гривень 990,85 грн. 990,85 грн. 4954,25 грн.
15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 2
16 Сумарно, гривень
990,85 грн. х 21 = 1981,7 грн. 1981,7 грн. 9908,5 грн.

Розрахунок вартості 1 людино-години:
Норма робочого часу на 2020 рік при 40-годинному робочому тижні становить 2002 години (Лист Міністерства соціальної політики України
від 29.07.2019 р. № 1133/0/206-19 Про розрахунок тривалості робочого часу на 2020 рік).
Використовується мінімальний розмір заробітної плати, яка з 01.01.2020 становить: 4 723,00 грн. та 28,31 грн. у погодинному розмірі.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва
Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання: Путивльська міська рада


Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв) Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання 0,5 34,37 1 2 0,5 х 34,37 х 1 х 2 = 34,37 грн.
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: 1,5 34,37 1 2 1,5 х 34,37 х 1 х 2 = 103,11 грн.
камеральні 0,5 34,37 1 2 0,5 х 34,37 х 1 х 2 = 34,37 грн.
виїзні 1 34,37 1 2 1 х 34,37 х 1 х 2 = 68,74 грн.
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання - - - - -
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання - - - - -
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання - - - - -
6. Підготовка звітності за результатами регулювання 1 34,37 1 2 1 х 34,37 х 1 х 2 = 68,74 грн.
Разом за рік Х Х Х Х 309,33 грн.
Разом за наступний рік Х Х Х Х 309,33 грн.
Сумарно за п’ять років Х Х Х Х 1546,65 грн.

Використовується місячний посадовий оклад, який становить: 5500,00 грн. та 34,37 грн. у погодинному розмірі (постанова Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 441 «Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268).4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Порядковий номер Показник Перший рік регулювання (стартовий) Наступний рік регулювання За п’ять років
1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 0,00 0,00 0,00
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 1981,7 1981,7 9908,5
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання 1981,7 1981,7 9908,5
4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 309,33 309,33 1546,65
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 2291,03 2291,03 11455,15


5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання
Розроблення корегуючих (помякшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не передбачено.

Запис було опубліковано: 16.11.2020 03:10
Запис опублікував: секретарка - Єрмакова Ольга Володимирівна

Авторизація

Увійти