gerb
Путивльська міська рада
Путивльського району
Сумської області

Рiшення

від 16.11.2020р. м.Путивль

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта - проекту рішення Путивльської міської ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Путивльської об’єднаної територіальної громади та пропорції її розподілу та Примірного договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності»

Проект регуляторного акта передбачає затвердження методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Путивльської об’єднаної територіальної громади та пропорції її розподілу та Примірного договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності шляхом прийняття відповідного рішення міськрадою.
Прийняття вказаного регуляторного акта дасть змогу визначити:
• формули розрахунку місячної, добової/погодинної орендної плати;
• орендні ставки для орендарів, які мають право на отримання майна в оренду без аукціону;
• орендні ставки для орендарів, які мають право на продовження договору оренди без проведення аукціону;
• примірний договір оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності.
З повним текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу можна ознайомитись на офіційному сайті Путивльської міської ради : putivl-rada.gov.ua
Зауваження та пропозиції приймаються розробником проtкту регуляторного акта – відділом фінансово-економічного розвитку, правового забезпечення, комунальної власності, архітектури та містобудування протягом місяця з дня оприлюднення:
• на поштову адресу: 41500, Сумська обл., м.Путивль, вул. князя Володимира, 50,
• на електрону адресу: rada-putivl@ukr.net.
Відділ фінансово-економічного розвитку, правового забезпечення, комунальної власності, архітектури та містобудування: тел. (05442) 5-44-59.


Аналіз регуляторного впливу
до проекту регуляторного акту - рішення Путивльської міської ради
«Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Путивльської об’єднаної територіальної громади та пропорції її розподілу та Примірного договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності»

Регуляторний орган – Путивльська міська рада.
Розробник документа – відділ фінансово-економічного розвитку, правового забезпечення, комунальної власності, архітектури та містобудування.
Поштова адреса – 41500, м. Путивль, вул. князя Володимира, 50.
Відповідальна особа – Бурий Ігор Юрійович.
Контактний телефон – (05442) 5-44-59.

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Путивльської міської ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Путивльської об’єднаної територіальної громади та пропорції її розподілу та Примірного договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності», підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 (зі змінами).

I. Визначення проблеми
Частиною другою статті 17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03 жовтня 2019 року № 157-IX визначено, що у разі передачі в оренду майна без проведення аукціону орендна плата визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати, яка затверджується представницьким органом місцевого самоврядування щодо комунального майна. Крім того, частиною першою статті 16 вказаного закону визначено, що договір оренди формується на підставі примірного договору оренди, що затверджується представницьким органом місцевого самоврядування щодо майна комунальної власності.
З огляду на вищевикладене, виникла потреба у розробленні проекту рішення Путивльської міської ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Путивльської об’єднаної територіальної громади та пропорції її розподілу та Примірного договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності», яким визначатимуться:
- формули розрахунку місячної, добової/погодинної орендної плати;
- орендні ставки для орендарів, які мають право на отримання майна в оренду без аукціону;
- орендні ставки для орендарів, які мають право на продовження договору оренди без проведення аукціону;
- примірний договір оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності.
У зв’язку з прийняттям зазначено проекту регуляторного акта у 2020 році планується продовжити без проведення аукціону 6 договорів оренди з застосуванням Методики розрахунку орендної плати та використанням примірного договору оренди.

Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив:
Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни (територіальна громада) -
Держава (органи місцевого самоврядування) -
Суб’єкти господарювання – орендарі -

II. Цілі державного регулювання
Цілями державного регулювання є забезпечення виконання вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна», створення єдиних правил для орендарів та орендодавця, чіткий механізм розрахунку орендної плати та затвердження примірного договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів
досягнення цілей
1. Визначення альтернативних способів цілей державного регулювання
Під час підготовки зазначеного проекту рішення Путивльської міської ради розглянуто такі альтернативні способи досягнення цілей регуляторного акта.

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 Залишити без змін рішення Путивльської міської ради від 29.05.2012 року «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Путивль та пропорції її розподілу та Порядку проведення конкурсу на право укладання договору оренди об’єктів комунальної власності у місті Путивль».
Альтернатива є недоцільною, оскільки зазначене рішення не відповідає вимогам Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Альтернатива 2 Прийняття нового регуляторного акта.
Найбільш доцільна альтернатива, оскільки проект рішення відповідає вимогам Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави (органи місцевого самоврядування)

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Методика розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Путивль та пропорції її розподілу та примірний договір оренди нерухомого комунального майна не відповідатимуть вимогам Закону України «Про оренду державного та комунального майна»
Альтернатива 2 Буде забезпечено виконання вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна» Відсутні


Оцінка впливу на сферу інтересів громадян або територіальної громади
Дія даного регуляторного акта не поширюється на сферу інтересів громадян.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 0 1 6 24 31
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0 3,22 19,35 77,42 100


Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні. Методика розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Путивль та пропорції її розподілу та примірний договір оренди нерухомого комунального майна не відповідатимуть вимогам Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Альтернатива 2 Буде забезпечено виконання вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Відсутні.


Під час проведення оцінки впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва окремо кількісно визначаються витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

Сумарні витрати за альтернативами Річна сума витрат, грн.
Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта») 14,15
Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”) 14,15

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта
по альтернативі 1
Порядковий номер Витрати За перший рік За п’ять років
1 Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень - -
2 Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), млн. гривень - -
3 Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень - -
4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень - -
5 Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень - -
6 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень - -
7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень - -
8 Інше (уточнити), гривень
Витрати на отримання інформації про регуляторний акт:
30 хв. (0,5 год.) * 28,31 грн. = 14,15 грн. 14,15 70,75
9 РАЗОМ (сума рядків: 1 2 3 4 5 6 7 8), млн. гривень - -
10 Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць 1 1
11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень 14,15 70,75

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання
Вид витрат У перший рік Періодичні (за рік) Витрати за п’ять років
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо - - -


Вид витрат Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік) Витрати за п’ять років
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів) - -

Вид витрат Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік) Витрати на оплату штрафних санкцій за рік Разом за рік Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу) - - - -
* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).

Вид витрат Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік) Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік) Разом за рік Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо) - - -
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.
Вид витрат Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо) Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий) Разом за рік (стартовий) Витрати за п’ять років
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо) - - - -
Вид витрат За рік (стартовий) Періодичні (за наступний рік) Витрати за п’ять років
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо) - - -

Вид витрат Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік) Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу - -
ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта
по альтернативі 2
Порядковий номер Витрати За перший рік За п’ять років
1 Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень - -
2 Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), млн. гривень - -
3 Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень - -
4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень - -
5 Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень - -
6 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень - -
7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень - -
8 Інше (уточнити), гривень
Витрати на отримання інформації про регуляторний акт:
30 хв. (0,5 год.) * 28,31 грн. = 14,15 грн. 14,15 70,75
9 РАЗОМ (сума рядків: 1 2 3 4 5 6 7 8), млн. гривень - -
10 Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць 1 1
11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), млн. гривень 14,15 70,75

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання
Вид витрат У перший рік Періодичні (за рік) Витрати за п’ять років
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо - - -

Вид витрат Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік) Витрати за п’ять років
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів) - -

Вид витрат Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік) Витрати на оплату штрафних санкцій за рік Разом за рік Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу) - - - -
* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).Вид витрат Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік) Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік) Разом за рік Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо) - - - -
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.
Вид витрат Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо) Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий) Разом за рік (стартовий) Витрати за п’ять років
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо) - - - -
Вид витрат За рік (стартовий) Періодичні (за наступний рік) Витрати за п’ять років
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо) - - -

Вид витрат Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік) Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу - -


Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання
Вид витрат У перший рік Періодичні (за рік) Витрати за п’ять років
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо - - -

Вид витрат Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік) Витрати за п’ять років
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів) - -

Вид витрат Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік) Витрати на оплату штрафних санкцій за рік Разом за рік Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу) - - - -
* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).
Вид витрат Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік) Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік) Разом за рік Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо) - - - -
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.
Вид витрат Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо) Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий) Разом за рік (стартовий) Витрати за п’ять років
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)
- - - -

Вид витрат
За рік (стартовий)
Періодичні (за наступний рік)
Витрати за п’ять років
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо) - - -

Вид витрат Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік) Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу - -

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
Здійснюється вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.
Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:
4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);
3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);
2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);
1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 Збереження чинного регуляторного акта не дає змоги досягти визначеної мети
Альтернатива 2 4 Є найбільш прийнятним та ефективним способом, який дозволить досягти визначеної мети та встановити єдині методологічні підходи щодо розрахунку орендної плати під час передачі в оренду комунального майна без проведення аукціону

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1 Відсутні Методика розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Путивль та пропорції її розподілу та примірний договір оренди нерухомого комунального майна не відповідатимуть вимогам Закону України «Про оренду державного та комунального майна» Збереження чинного регуляторного акта не дасть змоги досягти поставленої мети та повноцінно використовувати його, у зв’язку з невідповідністю вимогам ЗУ «Про оренду державного та комунального майна»
Альтернатива 2 Дасть змогу привести діючий нормативно- правовий акт міської ради у відповідність до норм чинного законодавства України та затвердити примірний договір оренди. Відсутні Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті в повному обсязі

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Переваги обраної альтернативи відсутні, оскільки відсутні позитивні зміни у випадку реалізації даної ініціативи Зміни у чинному законодавстві України
Альтернатива 2 Встановлення орендних ставок для орендарів, які мають право на отримання майна в оренду без аукціону та на продовження договорів оренди без проведення аукціону, затвердження примірного договору оренди Зміни у чинному законодавстві України

У разі прийняття регуляторного акта Путивльською міською радою будуть реалізовані повноваження, надані їм відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що дозволить привести нормативно-правовий акт міської ради у відповідність до чинного законодавства, збільшити надходження коштів до міського бюджету від оренди комунального майна, підвищити імідж місцевої влади.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми
1. Механізм дії запропонованого регуляторного акта
Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» передача в оренду комунального майна відбувається на аукціоні. Статтею 15 вказаного Закону передбачені виключення з цього загального принципу – певні категорії орендарів мають право на укладання договору оренди без аукціону. Як наслідок, розмір орендної плати формується не на основі ринкового попиту, а відповідно до методики.
Проектом регуляторного акта пропонується залишити механізм розрахунку орендної плати на основі незалежної оцінки та розміру орендної плати в залежності від мети використання. Певним орендаря буде встановлена річна орендна плата у розмірі 1 гривня в рік. Орендарям, які мають право на укладання договору оренди без проведення аукціону будуть встановлені орендні ставки.
2. Організаційні заходи впровадження регуляторного акта в дію
Відділу фінансово-економічного розвитку, правового забезпечення, комунальної власності, архітектури та містобудування необхідно:
- забезпечити інформування про вимоги регуляторного акта суб’єктів господарювання – шляхом оприлюднення регуляторного акта на інформаційному порталі Путивльської міської ради;
- організувати виконання вимог регулювання.
Суб’єктам господарювання для впровадження вимог регулювання необхідно:
- ознайомитися з вимогами регулювання;
- організувати виконання вимог регулювання.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Строк дії даного регуляторного акта необмежений у часі з моменту набрання його чинності, із можливістю внесення змін відповідно до законодавства України та втрати чинності у разі зміни чинного законодавства.
На дію регуляторного акта можуть вплинути такі чинники, як прийняття та дія нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування.
У разі необхідності, зокрема, у зв’язку зі змінами у чинному законодавстві України та за підсумками аналізу відстеження його результативності, будуть вноситися зміни до вказаного регуляторного акта.

VIII. Визначення показників результативності дії
регуляторного акта
Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється у встановленому законодавством порядку за кількісними і якісними показниками з використанням статистичного методу одержання результатів відстеження.
Кількісні показники результативності акта – кількість укладених договорів оренди за певний період.
Якісні показники результативності акта – збільшення надходження коштів до бюджету Путивльської об’єднаної територіальної громади, внаслідок укладання нових договорів оренди та продовження діючих.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта
Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснюватись за допомогою проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.
Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через шість місяців після набрання його чинності.
Повторне відстеження – через рік після набрання чинності регуляторним актом.
Періодичне відстеження буде проводитися раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.
Міський голова Валерій ВОЛКОВ

Додаток
до аналізу регуляторного впливу


ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)
Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01 серпня 2020 року по 31 серпня 2020 року.

Порядковий номер Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1. Розробником проведено консультації з представниками малого підприємництва
2 Отримано інформацію щодо витрат суб’єкта господарювання на виконання вимог регулювання

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):
кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 30 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 6 (одиниць) та мікропідприємництва 24 (одиниць);
питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 96,77 (відсотків).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
Порядковий номер Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за
п’ять років
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) - - -
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування
-
-
-
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали) - - -
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)
-
-
-
5 Інші процедури (уточнити) - - -
6 Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 2 3 4 5) 0,00 Х 0,00
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 30
8 Сумарно, гривень 30 х 0,00 = 0,00 грн.
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання 2 год. х 28,31 грн. = 56,62 грн. 56,62 грн. 283,10 грн.
10 Процедури організації виконання вимог регулювання
6 год. х 28,31 грн. = 169,86 грн. 169,86 грн. 849,30 грн.

11 Процедури офіційного звітування
3 год. х 28,31 грн. = 84,93 грн. 84,93 грн. 424,65 грн.
12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 2 год. х 12 міс. х 28,31 грн. = 679,44 грн. 679,44 грн. 3397,20 грн.
13 Інші процедури (уточнити) - - -
14 Разом, гривень 990,85 грн. Х 4954,25 грн.
15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 30
16 Сумарно, гривень
990,85 грн. х 30 = 29725,5 грн. Х 148627,5 грн.

Розрахунок вартості 1 людино-години:
Норма робочого часу на 2020 рік при 40-годинному робочому тижні становить 2002 години (Лист Міністерства соціальної політики України від 29.07.2019 р. № 1133/0/206-19 Про розрахунок тривалості робочого часу на 2020 рік).
Використовується мінімальний розмір заробітної плати, яка з 01.01.2020 становить: 4 723,00 грн. та 28,31 грн. у погодинному розмірі.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва
Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання: Путивльська міська рада

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв) Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання 0,5 34,37 1 30 0,5 х 34,37 х 1 х 30 = 515,55 грн.
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: 1,5 34,37 1 30 1,5 х 34,37 х 1 х 30 = 1546,65 грн.
камеральні 0,5 34,37 1 30 0,5 х 34,37 х 1 х 30 = 515,55 грн.
виїзні 1 34,37 1 30 1 х 34,37 х 1 х 30 = 1546,65 грн.
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання - - - - -
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання - - - - -
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання - - - - -
6. Підготовка звітності за результатами регулювання 1 34,37 1 30 1 х 34,37 х 1 х 30 = 1031,1 грн.
Разом за рік Х Х Х Х 5155,5 грн.
Сумарно за п’ять років Х Х Х Х 25777,5 грн.

Використовується місячний посадовий оклад, який становить: 5500,00 грн. та 34,37 грн. у погодинному розмірі (постанова Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 441 «Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268).


4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер Показник Перший рік регулювання (стартовий) За п’ять років
1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 0,00 0,00
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 29725,5 148627,5
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання 29725,5 148627,5
4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 5155,5 25777,5
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 34881,0 174405,0

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання
Розроблення корегуючих (помякшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не передбаченоно.

Запис було опубліковано: 16.11.2020 03:15
Запис опублікував: секретарка - Єрмакова Ольга Володимирівна

Авторизація

Увійти