gerb
Путивльська міська рада
Путивльського району
Сумської області

Рiшення

№267 – р - к від 11.12.2020р. м.Путивль

Про затвердження Порядку проведення конкурсу, Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, Порядку прийняття на службу до виконав- чих органів Путивльської міської ради

Відповідно до статті 42, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 10 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців", Загальним порядком проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 року № 164, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 року за № 930/19668, Наказом Національного агентства України з питань державної служби від 27.04.2015 року № 87 "Про внесення змін до Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.05.2015 року за № 530/26975, з метою формування дієздатного кадрового потенціалу, залучення на службу в органи місцевого самоврядування висококваліфікованих спеціалістів, вважаю за необхідне:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого комітету Путивльської міської ради (Додаток 1).

2. Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого комітету Путивльської міської ради (Додаток 2).
3. Затвердити Порядок прийняття на службу до виконавчих органів Путивльської міської ради ( Додаток 3 ).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Воронова В.М.

Міський голова Костянтин ГАВРИЛЬЧУК
Додаток 1
до розпорядження міського голови
від 11.12.2020 р. № 267 – р-к
ПОРЯДОК
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб
місцевого самоврядування у виконавчих органах
Путивльської міської ради
Загальні положення
1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах Путивльської міської ради четвертої – сьомої категорій (далі – конкурс), окрім посад, затвердження чи призначення на які відповідно до чинного законодавства здійснюється в іншому порядку, без проведення конкурсного відбору.
2. Конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу громадян України до служби в органах місцевого самоврядування.
3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах Путивльської міської ради (далі – посадові особи) розпорядженням міського голови, який здійснює призначення на посаду посадової особи, утворюється конкурсна комісія у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії.
4. Очолює конкурсну комісію заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради або керуючий справами у виконавчому комітеті міської ради (далі – заступники міського голови, керуючий справами). До складу конкурсної комісії входять заступники міського голови, керівники відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування міської ради та юридичного відділу міської ради, інші посадові особи виконавчих органів міської ради.
5. У виконавчих органах Путивльської міської ради переведення посадових осіб місцевого самоврядування на рівнозначну або нижчу посаду, а також просування по службі для зайняття вищої посади, посадових осіб, які зараховані до кадрового резерву та/чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному чинним законодавством, за рішенням міського голови, може здійснюватися без конкурсного відбору.
6. У разі прийняття міським головою рішення про призначення (переведення) осіб згідно з пунктом 5 цього Порядку, конкурс на заміщення вакантної посади не оголошується.
Умови проведення конкурсу
7. Умови проведення конкурсу у виконавчих органах Путивльської міської ради визначаються міським головою, який призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб місцевого самоврядування.
Рішення про проведення конкурсу приймається міським головою за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.
8. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
- не є громадянами України;
- визнані в установленому порядку недієздатними;
- мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;
- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
- подали недостовірні відомості щодо себе чи членів родини;
- в інших випадках, установлених законами.
9. Особи, які подали необхідні документи до відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування міської ради (далі – служба персоналу) для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування (далі – кандидати).
10. Конкурс проводиться за наступними етапами:
10.1. Публікація оголошення про проведення конкурсу в друкованих або поширення його через інші засоби масової інформації.
10.2. Прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їхній попередній розгляд на відповідність установленим кваліфікаційним вимогам до вакантної посади, на заміщення якої оголошено конкурс.
10.3. Проведення іспиту.
10.4. Відбір кандидатів конкурсною комісією.
Оголошення про конкурс
11. Рішення про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади приймає міський голова.
Виконавчий орган міської ради, в якому планується проведення конкурсу, зобов’язаний одночасно подати:
- міському голові – службову записку про наявність вакансії та потребу в оголошенні конкурсу, із визначенням кваліфікаційних вимог до посади;
- службі персоналу – посадову інструкцію до вакантної посади, розроблену та затверджену в установленому порядку.
12. Оголошення про проведення конкурсу публікуються в друкованих або поширюються через інші офіційні засоби масової інформації, та розміщуються на офіційному вебсайті Путивльської міської ради
13. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:
13.1. Назва вакантної посади.
13.2. Кваліфікаційні вимоги.
13.3. Найменування виконавчого органу, в якому оголошується конкурс, із зазначенням його адреси та номерів телефонів для отримання інформації щодо можливості проходження співбесіди, ознайомлення з посадовими обов’язками, умовами оплати праці тощо.
13.4. Номери телефонів служби персоналу.
13.5. Термін прийняття документів.
13.6. Перелік документів, що подаються кандидатами.
13.7. В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.
14. Міський голова може скасувати рішення про проведення конкурсу, якщо після прийняття рішення про проведення конкурсу стало відомо про скорочення чисельності або штату працівників, чи якщо основний працівник, на період тривалої відсутності якого оголошувався конкурс, повідомив про намір стати до виконання обов’язків за посадою або з інших поважних причин.

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі
15. Кандидати, які бажають взяти участь у конкурсі, протягом 30 календарних днів із дня оголошення конкурсу подають до служби персоналу:
15.1. Заяву на ім’я міського голови про участь у конкурсі, в якій зокрема зазначається, що заявник ознайомлений із установленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, проходження даної служби та умовами конкурсу.
15.2. Заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками.
15.3. Дві фотокартки розміром 4х6 см.
15.4. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, за потреби, засвідчені відповідно до встановленого законодавством порядку. Такими документами можуть бути зокрема:
- документ державного зразка про середню/вищу освіту, в якому зазначено про вивчення предмета/дисципліни, що підтверджує знання української мови;
15.5. Заяву про подання кандидатом декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, шляхом заповнення її на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
15.6. Копію паспорта громадянина України.
15.7. Для військовослужбовців або військовозобов’язаних – копію військового квитка чи тимчасового посвідчення, призовників – копію посвідчення про приписку до призовних дільниць, які містять відомості щодо взяття на військовий облік у військовому комісаріаті, чи про перебування на військовому обліку в Службі безпеки України чи Службі зовнішньої розвідки.
15.8. Копію трудової книжки (для працюючих – засвідчену кадровою службою установи).
15.9. Згоду на обробку персональних даних, відповідно до законодавства про захист персональних даних.
16. Кандидати, що претендують на заміщення вакантної посади, стосовно якої встановлено нормативно-правовими актами необхідність надання додаткових документів для проведення перед призначенням спеціальної перевірки, визначення професійної компетентності тощо.
17. Кандидати можуть подавати додаткову інформацію стосовно свого досвіду роботи, професійної компетентності (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
18. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.
19. Служба персоналу проводить співбесіду з кандидатами.
Секретар конкурсної комісії приймає документи від кандидатів та перевіряє наявність усіх необхідних поданих документів, їхню відповідність кваліфікаційним вимогам, визначеним до вакантної посади, стосовно якої оголошено конкурс.
20. Особи, документи яких не відповідають кваліфікаційним вимогам до посади, за рішенням голови конкурсної комісії, до конкурсу (складання іспиту та відбору конкурсною комісією) не допускаються, про що вони повідомляються письмово з відповідним обґрунтуванням.
Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він подає заяву в письмовій формі та допускається до конкурсу (складання іспиту та відбору конкурсною комісією), при цьому має рівні з іншими учасниками конкурсу права, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.
21. Особі, яка відповідає кваліфікаційним вимогам та бажає подати документи на конкурс, службою персоналу надається направлення для проходження попередньої співбесіди з керівником виконавчого органу Путивльської міської ради, в якому оголошено конкурс, або заступником міського голови, котрий контролює та координує роботу відповідного виконавчого органу міської ради, чи міським головою, за його рішенням.
22. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються в службі персоналу.
Проведення іспиту та відбір кандидатів
23. Іспит проводиться конкурсною комісією виконавчих органів Путивльської міської ради, з метою об’єктивної оцінки професійної компетентності кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах міської ради.
24. Секретар конкурсної комісії, за погодженням із головою конкурсної комісії, визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів на заміщення вакантних посад про місце і час його проведення.
25. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», а також законодавства в межах повноважень виконавчого органу Путивльської міської ради у відповідній галузі (сфері) чи напряму діяльності.
26. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах Путивльської міської ради із переліком питань на перевірку знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та перелік питань на перевірку знань у межах повноважень виконавчого органу Путивльської міської ради у відповідній галузі (сфері) чи напряму діяльності затверджуються міським головою.
27. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
28. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на засіданні здійснює відбір кандидатів для зайняття вакантної посади посадових осіб.
29. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посаду, у разі їхньої згоди, за рішенням конкурсної комісії, можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву і протягом року з моменту зарахування прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу, згідно з пунктом 5 даного Порядку.
Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів на зарахування до кадрового резерву.
30. Якщо жоден із кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади посадової особи, повторний конкурс на заміщення даної вакантної посади може оголошуватися за рішенням міського голови, безпосередньо чи за ініціювання керівника виконавчого органу міської ради.
31. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.
32. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови комісії.
У рішенні комісії, що подається міському голові, зазначаються рекомендації щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування та кандидатур для зарахування до кадрового резерву.
33. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається міському голові не пізніше ніж через два робочих дні після голосування. Кожен член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.
34. Конкурсна комісія після підписання протоколу повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох робочих днів після його завершення.
35. Міський голова має право відхилити кандидатуру, запропоновану конкурсною комісією, при цьому його рішення має бути обґрунтованим.
36. Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування та зарахування до кадрового резерву на заміщення вакантних посад у виконавчих органах Путивльської міської ради приймає міський голова на підставі рекомендації конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією, окрім випадків, визначених законодавством, у тому числі коли до призначення за посадою проводиться спеціальна перевірка чи визначення професійної компетентності кандидата на посаду державного реєстратора, погодження надання доступу до державної таємниці тощо, а також у разі коли кандидату до призначення необхідно вирішити питання щодо запобігання корупції (припинення підприємницької діяльності, передання у визначеному законодавством порядку корпоративних прав, усунення порушень щодо роботи у безпосередньому підпорядкуванні близьких осіб тощо).
36.1. Якщо кандидат претендує на заміщення вакантної посади державного реєстратора, рішення про призначення на посаду приймається після результатів проведення Міністерством юстиції України:
- Визначення професійної компетентності осіб, які мають намір проходити службу на посаді державного реєстратора або виконувати функції державного реєстратора (якщо вони не перебували раніше на посаді державного реєстратора або не виконували функції державного реєстратора).
Особа, яка за результатами тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації не пройшла таке тестування, не може бути допущена до призначення на посаду державного реєстратора або виконувати функції державного реєстратора, а також такій особі Міністерством юстиції України не може бути надано доступ до реєстрів.
- Спеціальної перевірки, у разі якщо кандидат раніше проходив службу на посаді державного реєстратора або виконував функції державного реєстратора в інших органах державної реєстрації.
Особа, у діях якої за результатами спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в реєстрах виявлено одноразове грубе або неодноразове порушення законів під час проведення реєстраційних дій у реєстрах, вважається такою, що не пройшла спеціальну перевірку та не може бути призначена на посаду державного реєстратора або виконувати функції державного реєстратора.
36.2.Кандидат на посаду разом із заявою на призначення подає заяву на проведення перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади», в якій повідомляє, що до нього не застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та дає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно себе відповідно до зазначеного Закону. Неподання відповідної заяви кандидатом є підставою для відмови у призначенні такої особи на посаду, на яку вона претендує. У разі подання кандидатом відповідної заяви, рішення про призначення на посаду приймається міським головою за результатами перевірки, проведеної уповноваженим виконавчим органом міської ради – відділом з питань запобігання, виявлення корупції та внутрішнього аудиту міської ради, щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».
36.3. У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки, проведеної відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», чи перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», факту подання кандидатом на посаду неправдивих відомостей про себе, міський голова відмовляє кандидатові у призначенні на посаду (чи звільняє з посади – для посадових осіб, перевірка стосовно яких проводилася після їхнього обрання (затвердження) чи призначення на посаду), а також у визначений законодавством термін повідомляє про виявлений факт уповноважені органи для реагування в установленому законом порядку, крім випадків, визначених законом.
37. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене міському голові протягом трьох днів після ознайомлення з рішенням комісії.
38. Рішення міського голови може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.
Додаток 2
до розпорядження міського голови
від 11.12.2020 р. № 267 – р-к
ПОРЯДОК
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах
Путивльської міської ради
1. Загальні положення
1.1. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах Путивльської міської ради (далі – Порядок, кандидат, іспит) визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах Путивльської міської ради, затвердженого відповідним розпорядженням міського голови (далі – Порядок проведення конкурсу).
1.2. Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка професійної компетентності кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.
1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією виконавчих органів Путивльської міської ради.
1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу у виконавчих органах Путивльської міської ради для кандидатів на посади посадових осіб.
1.5. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо), єдиними критеріями оцінки.
1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їхніх знань Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», а також законодавства у межах повноважень виконавчого органу Путивльської міської ради у відповідній галузі (сфері) чи напряму діяльності.
Перелік питань на перевірку знання Конституції України, законів України«Про місцеве самоврядування в Україні»,«Про службу в органах місцевого самоврядування»,«Про запобігання корупції» (далі – Перелік) наведений у додатку 1 до цього Порядку.
1.7. Питання для перевірки знання законодавства у межах повноважень виконавчого органу Путивльської міської ради у відповідній галузі (сфері) чи напряму діяльності готується відповідним виконавчим органом міської ради чи відділом кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування міської ради (далі – служба персоналу)та затверджується міським головою. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на нормах чинного законодавства України. Питання, що ґрунтуються на правових нормах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.
1.8. Перелік розміщується на офіційному вебсайті Путивльської міської ради та її виконавчих органів, а також разом із питаннями для перевірки знання законодавства у межах повноважень виконавчого органу Путивльської міської ради у відповідній галузі (сфері) чи напряму діяльності обов’язково надається всім кандидатам при поданні ними документів для участі в конкурсі, під їхній особистий підпис.
1.9. Екзаменаційні білети готуються за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається по одному питанню для перевірки знання Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про запобігання корупції» та питання для перевірки знання законодавства у межах повноважень виконавчого органу Путивльської міської ради у відповідній галузі (сфері) чи напряму діяльності (всього 5 питань).
1.10. Питання 1 – 4 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені у Переліку, питання 5 відбирається з питань для перевірки знання законодавства у межах повноважень виконавчого органу Путивльської міської ради у відповідній галузі (сфері) чи напряму діяльності.
1.11. Кількість білетів має бути не менше 15.
1.12. У межах повноважень виконавчого органу Путивльської міської ради у відповідній галузі (сфері) чи напрямку діяльності можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів у залежності від повноважень за посадою, на яку проводиться конкурс.
1.13. За наявності відповідного програмного забезпечення та комп’ютерної техніки, можливе проведення іспиту шляхом тестування. У випадку прийняття рішення про проведення іспиту шляхом тестування міським головою затверджується окремий Порядок проведення тестування, з урахуванням положень Порядку проведення конкурсу та цього Порядку.
1.14. Процедура іспиту складається з 3 етапів:
- організаційна підготовка до іспиту;
- складання іспиту;
- оцінювання та підбиття підсумків іспиту.
1.15. Секретар конкурсної комісії, за погодженням із головою конкурсної комісії, визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.
2. Організаційна підготовка до іспиту
2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.
2.2. Секретар конкурсної комісії (або інший член комісії) інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.
2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії (або інший член комісії) відповідає на питання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Присутні члени комісії повинні упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови проведення іспиту, в іншому випадку – надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань, вони мають бути вирішені головою конкурсної комісії.
3. Складання іспиту
3.1. Під час проведення іспиту мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.
3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад у різних виконавчих органах міської ради.
3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.
3.4. Іспит складається письмово, за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором.
3.5. Екзаменаційні білети запаковуються у пакети, які розкриваються у присутності кандидатів під час складання іспиту.
3.6. Іспит складається державною мовою.
3.7. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із відповідним штампом. Прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета зазначаються на першому аркуші, перед відповіддю обов’язково вказуються порядковий номер і зміст питання, зазначені в білеті.
Після підготовки відповідей на останньому аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту.
3.8. Загальний час для складання іспиту має становити не більше 60 хвилин.
4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту
4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.
П’ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибоке знання Конституції України, законів України«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» та успішно справилися із запитанням на перевірку знання законодавства у межах повноважень виконавчого органу Путивльської міської ради у відповідній галузі (сфері) чи напряму діяльності.
Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, законів України«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства у межах повноважень виконавчого органу Путивльської міської ради у відповідній галузі (сфері) чи напряму діяльності.
Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань та дали відповіді в обсязі, достатньому для подальшої роботи.
Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі підготовки відповідей допустили значну кількість помилок.
Один бал виставляється кандидатам, які виявили розуміння основних понять питання, але не змогли їхнє розкрити по суті питання.
Нуль балів виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк або відповіли не по суті питання.
4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їхнє оцінювання членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються за кожне питання на аркуші з відповідями кандидата.
4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання із занесенням загальної суми балів до екзаменаційної відомості, форма якої наведена у додатку . Екзаменаційну відомість підписують секретар та члени конкурсної комісії, які були присутні на іспиті й брали участь у перевірці відповідей та їхньому оцінюванні, та голова конкурсної комісії (за його відсутності – заступник голови комісії). З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис на аркуші з відповідями, після виставленої підсумкової оцінки.
4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії в службі персоналу.
4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, котрі успішно склали іспит.
4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, котрі не склали іспит.
4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.
Начальник загального відділу Світлана КІДІМЕНКО
Запис було опубліковано: 14.12.2020 10:19
Запис опублікував: секретарка - Єрмакова Ольга Володимирівна

Авторизація

Увійти