Путивльська міська рада оголошує конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку м. Путивль

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:
Виконавчий комітет Путивльської міської ради
41500, Сумська обл., м. Путивль, вул. князя Володимира, 50

2. Прізвище, посада та номер телефону особи, уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:
Бурий Ігор Юрійович – провідний спеціаліст фінансово-економічного відділу, правового забезпечення, комунальної власності, архітектури та містобудування (секретар комісії).
41500, Сумська обл., м. Путивль, вул. князя Володимира, 50, тел. (05442) 5-44-59, e-mail: rada-putivl@ukr.net

3. Перелік складових послуг з управління багатоквартирним будинком:
3.1. Утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території, в тому числі:

1) прибирання прибудинкової території;

2) прибирання сходових кліток;

3) прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі;

4) технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем:

холодного водопостачання;

водовідведення;

зливової каналізації;

5) дератизація;

6) дезінсекція;

7) обслуговування димових та вентиляційних каналів;

8) технічне обслуговування мереж електропостачання та електрообладнання, а також інших внутрішньо будинкових інженерних систем (у разі їх наявності);

9) прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами.

3.2. Поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:

1) поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньо будинкових систем холодного водопостачання, водовідведення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщенні на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків);

2) поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, а також інших внутрішньо будинкових інженерних систем (у разі їх наявності).

3.3. Оплата послуг щодо енергопостачання спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:

1) освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води;

3.4. Винагорода управителю.

Примітки:

1. Цей перелік сформовано відповідно до частини третьої статті 11 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

2. Вартість робіт з підготовки житлового фонду до сезонної експлуатації враховується під час визначення вартості технічного обслуговування та поточного ремонту конструктивних елементів, інженерних мереж та систем, технічних пристроїв будинку та елементів зовнішнього упорядження, що розташовані на прибудинковій території.

3. Цей перелік є орієнтованим та таким, що забезпечує належний санітарно-гігієнічний, протипожежний, технічний стан будинку та прибудинкової території.

4. Зменшення чи розширення цього переліку можливе лише за об’єктивних умов експлуатації цього будинку, що залежать від його капітальності, рівня облаштування та благоустрою.

4. Вимоги щодо якості та періодичності надання послуги.
4.1. До учасників конкурсу висовуються вимоги згідно Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 року № 1875-15, Правил управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 02.02.2009 року № 13, Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 року № 76.


4.2. Періодичність надання послуг:

Утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території


з/п Найменування складових послуг з управління багатоквартирним будинком Періодичність надання послуг Строки надання послуг
1 Прибирання прибудинкової території 2 рази на тиждень Протягом року
2 Прибирання сходових кліток 2 рази на тиждень,
з них: 1 раз – сухе,
1 раз – вологе Протягом року
3 Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі 2 рази на рік Березень,
листопад
4 Технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем холодного водопостачання, водовідведення, зливової каналізації 1 раз на 6 місяців Протягом року
5 Дератизація 2 рази на рік Березень,
Жовтень
6 Дезінсекція 2 рази на місяць З травня по жовтень
7 Обслуговування димових та вентиляційних каналів Димових каналів –
2 рази на рік;
Вентиляційних каналів – 1 раз на рік Протягом року
8 Технічне обслуговування мереж електропостачання та електрообладнання, а також інших внутрішньо будинкових інженерних систем (у разі їх наявності) 1 раз на 6 місяців Протягом року
9 Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами За необхідності У зимовий період

Поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку


з/п Найменування складових послуг з управління багатоквартирним будинком Періодичність надання послуг Строки надання послуг
1 Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньо будинкових систем холодного водопостачання, водовідведення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків) а) згідно технічного регламенту 1 раз на рік

б) у випадку аварійної ситуації а) до 01 вересняб) негайно
2 Поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, а також інших внутрішньо будинкових інженерних систем (у разі їх наявності) а) згідно технічного регламенту 1 раз на рік

б) у випадку аварійної ситуації а) до 01 вересняб) негайно

5. Перелік об’єктів конкурсу:

№ Адреса розташування Кількість квартир
1 вул. Благовіщенська, 4 (Калініна) 16
2 вул. Благовіщенська, 15 (Калініна) 11
3 вул. Ковпака, 55 9
4 вул. Ковпака, 73 4
5 пр-т. Іоанна Путивльського, 11 (Кірова) 9
6 пр-т. Іоанна Путивльського, 37 (Кірова)
7 вул. Миколи Маклакова, 29 (Луначарського) 6
8 пров. Миколи Маклакова, 6 (Луначарського) 6
9 вул. Партизанська, 93 31
10 вул. Новоселівська, 92 (Червоноармійська) 16
11 вул. Новоселівська, 94 (Червоноармійська) 16
12 вул. Новоселівська, 96 (Червоноармійська) 4
13 вул. Богдана Хмельницького, 13 (Комсомольська) 68
14 вул. Горького, 71 10
15 пров. Студентський, 6 8
16 вул. Монастирська, 16 (Щорса) 4
17 вул. Кооперативна, 1 10
18 вул. Слобідська, 167 (Жовтнева) 15
19 вул. Богдана Хмельницького, 24 (Комсомольська) 6
20 вул. Богдана Хмельницького, 26 (Комсомольська) 4
21 вул. Богдана Хмельницького, 34 (Комсомольська) 6
22 вул. Глухівська, 1в (Куйбишева) 7
23 вул. Глухівська, 1ж (Куйбишева) 4
24 вул. Ковпака, 53 3
25 вул. Глухівська, 10 (Куйбишева) 8


6. Технічна характеристика кожного об’єкта конкурсу.
Технічна характеристика кожного об’єкта конкурсу за показниками наведена у додатку до конкурсної документації.

7. Критерії оцінки конкурсних пропозицій.
1 Ціна послуги, що включає витрати на утримання і проведення поточного ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, оплату послуг стосовно спільного майна та винагороду управителеві з розрахунку на 1 м.кв загальної площі об’єкта конкурсу 50 балів
(чим нижче ціна послуги тим більший бал)
2 Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою 15 балів
3 Фінансова спроможність учасника конкурсу 10 балів
4 Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) 15 балів
5 Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства 10 балів

Всього максимально 100 балів. Мінімальна кількість балів, яка дозволяє обрати учасника конкурсу управителем – 60 балів.

8. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або завірені належним чином копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.
8.1. Для участі у конкурсі його учасники подають заяву у якій зазначають:

а) фізичні особи – підприємці – прізвище, ім’я по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію на номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
б) юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ та оригінали або завірені належним чином копії документів, передбачених конкурсною документацією.

8.2. Перелік документів:
- статут (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) суб’єкта господарювання;
- баланс бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання за останній звітній період;
- довідка із органів статистики про реєстрацію;
- свідоцтво про реєстрацію суб’єкта господарювання;
- витяг з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності в сфері управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- інформація повноважних органів про відсутність порушених справ про банкрутство (у тому числі ліквідацію) або лист підписаний керівником учасника та скріплений печаткою, в якому гарантується відсутність порушених справ;
- довідка органів державної податкової служби про відсутність заборгованості по сплаті податків та інших загальнообов’язкових зборів (ФСНВ, ФСТН, ФС від безробіття, ПФ) суб’єкта господарювання;
- довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;
- довідка довільної форми, що містить інформацію про технічний потенціал підприємства (кількість транспортних засобів, обладнання, приладдя, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні підприємства/підприємця, тощо);
- копії технічних паспортів на транспортні засоби, засвідчені в установленому порядку;
- довідка довільної форми, яка містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);
- розрахунок вартості надання послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок. Ціна на послугу має складатися з витрат на утримання багатоквартирного будинку (утримання спільного майна та прибудинкової території), поточний ремонт спільного майна, оплату послуг стосовно спільного майна та винагороду управителеві з розрахунку на 1 м.кв. загальної площі (площі житлових та нежитлових приміщень) об’єкта конкурсу;

8.3. Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.
У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

8.4. Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

8.5. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

8.6. Учасники конкурсу мають право подати також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

8.7. Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

9. Порядок надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації.

9.1. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненнями щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов’язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів з дня отримання звернення письму відповідь та оприлюднити її на своєму офіційному веб-сайті.

9.2. При проведенні зборів учасників конкурсу з метою надання їм роз’яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається протягом трьох робочих днів усім учасникам конкурсу.

10. Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них.
Доступ до об’єктів конкурсу та їх огляд проводитиметься 04.04.2017 р., з 10.00 до 17.00 години.

11. Інформація про наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі.
Заборгованість співвласників за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій та невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі, відсутні.

12. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

12.1. Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

12.2. Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою: Сумська обл., м. Путивль, вул. князя Володимира, 50.

12.3. Кінцевий строк подачі документів: до 16.00 год. 05.05.2017 р. (Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.)

13. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

13.1. Місце: 41500, Сумська область, м. утивль, вул. князя Володимира, 50.
13.2. Дата: 15.05.2017 р.
13.3. Час: 10.00 год.Запис було опубліковано: 22.03.2017 12:00
Запис опублікував: секретарка - Єрмакова Ольга Володимирівна

Авторизація

Увійти