ПОНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ НЕЗАКОННО ЗВІЛЬНЕНОГО ПРАЦІВНИКА

Відповідно до статті 233 КЗпП України у справах про звільнення працівник може звернутися із заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду в місячний термін із дня вручення йому копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки. При звернення до суду незаконно звільнений працівник подає позовну заяву до суду. У разі пропуску з поважних причин місячного строку, встановленого для подання позовної заяви про поновлення на роботі, суд може поновити цей строк. Позивач за подання до суду позовної заяви звільняється від сплати судового збору в усіх судових інстанціях під час розгляду справи. Одночасно з прийняттям рішення про поновлення на роботі суд приймає рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу, але не з вини працівника, суд виносить рішення про виплату середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу. Працівник, якого було звільнено незаконним шляхом може вимагати у судовому порядку відшкодування власником або уповноваженим ним орган моральної шкоди у разі, якщо порушення його законних прав призвели до моральних страждань.
Рішення суду про поновлення на роботі незаконно звільненого працівника виконується невідкладно. Поновлення працівника на роботі відбувається з дати звільнення працівника, а не з дати винесення судом відповідного рішення. Рішення суду вважається таким, як виконане з дня видання відповідного наказу та внесення запису до трудової книжки.
Якщо власник або уповноважений ним орган всіляко затримують виконання рішення суду про поновлення на роботі незаконно звільненого працівника за позовом такого працівника суд виносить рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого працівника за позовом такого працівника суд виносить рішення за час затримки.
У разі невиконання без поважних причин у встановлений строк рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого працівника виконавець виносить постанову про накладання штрафу на боржника фізичну особу – 100 неоподаткованих мінімумів громадян, посадова особа – 200, юридична - 300 неоподаткованих мінімумів громадян. У випадку повторного невиконання рішення боржника без поважних причин у тому ж порядку на нього накладається штраф у подвійному розмірі, та притягнення до кримінальної відповідальності.
Детальну інформацію можна дізнатися звернувшись до Путивльського бюро правової допомоги за адресою: м. Путивль, просп. І. Путивльського,46., або за телефоном: 5-48-44.Головний спеціаліст Путивльського БПД А.Ю. КравченкоЗапис було опубліковано: 21.03.2018 02:00
Запис опублікував: -

Авторизація

Увійти