ЩОДО ДОКУМЕНТА ПРО ПРИСВОЄННЯ АДРЕСИ ОБ’ЄКТУ НЕРУХОМОГО МАЙНА.

Цивільним законодавством та законодавством у сфері державної реєстрації прав передбачено можливість поділу об’єкта нерухомого майна або виділу його частини та проведення державної реєстрації прав на такі об’єкти.
За таких умов, у разі поділу об’єкта нерухомості утворюються два(або більше) самостійних об’єктів.
Тому з метою реалізації правомочностей власника законодавством у сфері державної реєстрації прав передбачено проведення такої реєстрації на новостворені об’єкти.
У свою чергу, задля ідентифікації об’єктів нерухомого майна та виокремлення об’єктів нерухомості серед інших , Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 868(далі - Порядок) визначено подання документа, що підтверджує присвоєння новоствореному об’єкту нерухомого майна окремої адреси.
При цьому, окрема адреса присвоюється самостійним об’єктам нерухомого майна, які розташовані на земельній ділянці, а саме окремим будинкам(будівлям, спорудам).
Згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної рад віднесено прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою, що передбачає прийняття рішень про присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна.
Порядок присвоєння органами місцевого самоврядування поштових адрес врегульовано нормативно-правовими актами місцевого значення. За загальним правилом органами місцевого самоврядування присвоюється адреси окремим будинкам (будівлям, спорудам).
Тому, у разі поділу будинку (будівлі, споруди) та утворення двох самостійних об’єктів їм має бути присвоєна окрема адреса уповноваженими на це органами.
У разі поділу квартири, житлового або нежитлового приміщення, тобто об’єктів нерухомості, які безпосередньо не розташовані на земельній ділянці, а розташовані у межах будинку(будівлі, споруди), присвоєння їм номеру або літери відбувається на підставі проектної документації з будівництва та матеріалів технічної інвентаризації.
Враховуючи наведене, оскільки у разі поділу квартири, житлового або нежитлового приміщення, адреса будинку (будівлі, споруди), в межах яких знаходяться такі поділені об’єкти не змінюється, документ про присвоєння окремої адреси не подається.

Головний спеціаліст сектору державної
реєстрації речових прав на нерухоме
майно реєстраційної служби Путивльського
районного управління юстиції С.В.АнохінЗапис було опубліковано: 15.08.2014 12:00
Запис опублікував: -

Авторизація

Увійти