ЩОДО ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ОДНОЧАСНО ІЗ ПРОВЕДЕННЯМ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ДЕРЖАВИ ЧИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»(далі –Закон) визначено одночасність проведення державної реєстрації права власності держави чи територіальної громади на земельну ділянку з державною реєстрацією похідного речового права на неї(стаття 4-1 Закону).
При цьому, у разі здійснення державної реєстрації речових прав на земельні ділянки, похідних від права власності, за відсутності державної реєстрації права власності держави чи територіальної громади на зазначені земельні ділянки, відповідний орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування зобов’язаний одночасно подати до органу державної реєстрації прав відповідне рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у користування, яке вважається заявою про державну реєстрацію права власності держави чи територіальної громади на вказані земельні ділянки( абзац сьомий частини першої статті 16 Закону).
Порядок реалізації положень статті 4-1 Закону був регламентований у новій редакції Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 року №868(далі – Порядок).
Так, відповідно до пункту 35 Порядку під час проведення державної реєстрації речових прав заінтересованою особою є власник, інший право набувач або сторона правочину, відповідно до якого виникли речові права.
Пунктом 44 Порядку визначено, що рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у користування може бути подане право набувачем( користувачем, орендарем), який у такому випадку є уповноваженою особою власника земельної ділянки, одночасно із заявою про державну реєстрацію речового права, що є похідним від права власності.
Виходячи із наведеного, оскільки рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у користування вважається заявою про державну реєстрацію прав, а державна реєстрація права власності держави чи територіальної громади на земельну ділянку проводиться одночасно з проведенням державної реєстрації права оренди на таку ділянку, уповноваженою особою власника земельної ділянки є її користувач(орендар) такої ділянки.
Для прикладу, якщо земельна ділянка надається в користування для будівництва об’єкта містобудування, заява про державну реєстрацію права оренди земельної ділянки разом із договором оренди та рішенням органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у користування подається забудовником. За результатом розгляду такої заяви державна реєстрація права оренди земельної ділянки проводиться одночасно з проведенням державної реєстрації права власності держави або територіальної громади на неї.


Головний спеціаліст сектору державної
реєстрації речових прав на нерухоме
майно реєстраційної служби Путивльського
районного управління юстиції С.В.АнохінЗапис було опубліковано: 20.08.2014 12:00
Запис опублікував: -

Авторизація

Увійти