Інформує комунальна установа „Путивльський міський трудовий архів”:

КУ „Путивльський міський трудовий архів” створена на підставі рішення XII сесії Путивльської міської ради п”ятого скликання від 14.02.2007р. КУ ПМТА здійснює свої функціональні обов”язки згідно Положення про комунальну установу «Путивльський міський трудовий архів»

Згідно Наказу Міністерства Юстиції України від 02.06.2014р. №864/5, Трудовий архів створений як юридична особа публічного права , має власну гербову печатку зі своїм найменуванням , штампи і бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України. З питань організації та методики ведення архівної справи трудовий архів керується Конституцією України, Законами України, наказами та нормативними актами Міністерства юстиції України, Державної архівної служби України, а також Положенням про Комунальну установу «Путивльський міський трудовий архів». Трудовий архів утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів, отриманих за науково-технічне опрацювання і зберігання архівних документів,а також коштів з інших надходжень, не заборонених законом.
У відповідності до Положення про комунальну установу «Путивльський міський трудовий архів» основним завданням трудового архіву є :
- видача архівних довідок, копій документів на запити фізичних і юридичних осіб;
- формування архівного фонду та зберігання документів з особового складу ліквідованих підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, та виборчої документації;
- ведення обліку юридичних осіб,що перебувають на стадії ліквідації (банкрутства);
- ведення обліку документів, що зберігаються в трудовому архіві, в тому числі шляхом створення та підтримання облікових баз даних;
- організовує користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях;
- науково-технічне опрацювання документів, що надійшли на зберігання ,організація користування документами у службових , соціально-правових ,та інших цілях, видача юридичним особам і громадянам архівних довідок, копій та витягів з документів особового складу ліквідованих підприємств.
На 2018р прийнятий кошторис видатків всього на суму 439200,00 грн., а саме :
1.2110 «Оплата праці» затверджено кошторисом на 2018р. 311000,00грн., фактичні видатки на 01.04.2018р. 71426,6900грн.
2.2120 «Нарахування на оплату праці» затверджено кошторисом на 2018р.68420,00грн.,фактичні видатки на 01.04.2018р. 15713,87грн.
3.2210 «Предмети ,матеріали,обладнання та інвентар»затверджено кошторисом на 2018р. 11780,00грн.,фактичні видатки на 01.04.2018р. 1650,00грн.
4.2240 «Оплата послуг (крім комунальних) затверджено кошторисом на 2018р. 6000,00 ,фактичні видатки на 01.04.2018р. 1365,95грн.
5.2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» затверджено кошторисом на 2018 р.1000,00грн., фактичні видатки на 01.04.2018р. 57,69грн.
6.2273 «Оплата електроенергії» затверджено кошторисом на 2018р. 41000,00грн., фактичні видатки на 01.04.2018р.11184,95грн.


Згідно штатного розпису в КУ ПМТА працює 3 ч. Фонд оплати праці в середньому на місяць складає 21700,00грн..Оплата праці працівників архіву проводиться згідно Наказу Міністерства Юстиції України №3327/5 від 15.11.2011р.,Постанови КМУ від 10.08.2004р.№1018(1018-2004-п) на основі єдиної тарифної сітки, а саме : директор 14- тарифний розряд, бухгалтер -10тарифний розряд,архівіст 10 тарифний розряд.
Прийом громадян ведеться згідно робочого графіку.
На 01.04.2018р. на зберіганні у комунальній установі „Путивльський міський трудовий архів” знаходяться документи 69 ліквідованих підприємств м. Путивль, всього 30906 справ.
Згідно журналу реєстрації довідок за 5 місяців 2018р. видано довідок 709шт.. Всі запити громадян виконані в повному обсязі на 100%.. Довідки соціально – правового характеру громадянам видаються за весь період роботи в підприємстві (у середньому за період роботи від 10 до 30 років). Запити Управління пенсійного фонду України виконані в повному обсязі на 100%.. Управління пенсійного фонду України здійснює перевірку інформації , яка надана в архівних довідках.
На поточну дату в стані ліквідації на території м. Путивль перебувають 11 юридичних осіб.

В зв»язку з прийняттям Пенсійної реформи суттєво збільшилась кількість звернень громадян , щодо видачі архівних довідок для здійснення перерахунку нарахованих пенсій . .
Працівниками трудового архіву періодично проводиться робота, щодо покращання умов зберігання документів, а саме: підшивка , картонування , знепилювання документів.

КУ «Путивльський міський трудовий архів»
Комунальна установа «Путивльський міський трудовий архів» була створена за рішенням XII сесії п„ятого скликання Путивльської міської ради від 14.02.2007 року. Трудовий архів знаходиться за адресою м.Путивль, прос.Іоанна Путивльського, 16, т. 5-10-20
Директор архіву: Самохіна Валентина Олексіївна
Список фондів
№ з/п Номер фонду Назва фонду Роки документів
1 2 3 4
1. 1 ВАТ «Сейм 1959-2006
2. 2 Путивльтеплоенерго 2002-2006
3. 3 Міськкомунгосп 2003-2006
4. 4 ВАТ «Путивльагротехсервіс» 1943-2003
5. 5 Комбікормовий завод 1971-2001
6. 6 Комбінат комунальних підприємств 1962-1998
7. 7 АП «Райпобутсервіс» 1961-2002
8. 8 Консервний завод 1944-2005
9. 9 СПМК-52 ВАТ «Сумиводбуд» 1963-2002
10. 10 АТК-3 1969-1988
11. 11 Лугомеліоративна станція-ЛМС 1950-1970
12. 12 ВАТ Путивльський «Агрохім» 1979-2006
13. 13 Підприємство «Рембуд» 1955-1997
14. 14 ВАТ «Путивль» 2000-2004
15. 15 ВАТ Енергоремонтний завод» 2000-2004
16. 16 ВАТ Електромеханічний завод» 2000-2005
17. 17 Профспілкова організація ВАТ «Путивль» 1968-2002
18. 18 Товариство по бджільництву 1978-1994
19. 19 Товариство «Зерномолпродукт» 1999-2003
20. 20 Підприємство «Спектр» 1999-2000
21. 21 Підприємство «Естор» 1992-2001
22. 22 Підприємство Автотранссервіс» 2003-2005
23. 23 Підприємство «Максим» 1996-2000
24. 24 Товариство «Геран» 2000
25. 25 Товариство «Гратам» 2000
26. 26 Підприємство «Енергія» 1992-2000
27. 27 Підприємство «Карат» 1994-1998
28. 28 Підприємство «Алмаз» 1992-1994
29. 29 Товариство «Путивльський молокозавод» 2001-2003
30. 30 Товариство «Окраїна» 2000-2003
31. 31 ДЮСШ «Сейм» 2002-2003
32. 32 Товариство «Благовіст» 2001-2005
33. 33 Артіль «Прогрес» 1946-1960
1 2 3 4
35. 35
Артіль «3-Сталінська п’ятирічка» 1952-1959
36. 36 Артіль «Рост» 1952-1955
37. 37 Артіль «Колтруд» 1948-1955
38. 38 ВАТ Комерційний центр» 2000-2005
39. 39 ДП «Інструментальник» 1999-2004
40. 40 Кочерезька артіль, Шалигіно 1943-1963
41. 41 ДП «ПМК»-21 ВАТ «Конотопагропромбуд» 1966-2000
42. 42 СП «Хлібозавод» 1960-2002
43. 43 Товариство «Гарант» 1997-2009
44. 44 СП Громадського харчування Путивльської РСС 1960-1996
45. 45 Об’єднання «Райагробуд» 1957-2010
46. 46 СП «Автопідприємство Путивльської РСС 1975-2003
47. 47 Путивльське ХРСУ 1994-1996
48. 48 ВАТ «Путивльський молокозавод» 1979-2000
49. 49 Товариство «Оберіг» 1998-2000
50. 50 ВАТ «Агроспецмонтаж» 1988-2010
51. 51 Путивльська РСС 1949-2004
52. 52 СП харчової промисловості Путивльської РСС 1976-2000
53. 53 Товариство «Промелектропласт» 2002-2003
54. 54 МПП «Горизонт» 1996-2010
55. 55 ВАТ «Путивльське АТП-15944 1961-2009
56. 56 Путивльське підприємство з енергетики «Райагропром-енерго» 1981-2012
57. 57 КП «Архітектурно-планувальне бюро» 2007-2012
58. 58 Путивльське районне міжгосподарське будівельне підприємство по агропромисловому будівництву «Шляховик» 1968-2012

59. 59 ДКП «Сумитеплоенерго» 1989-2004
60. 60 ТОВ «Вересневий Дар» 2004-2014
61. 61 Путивльська районна санітарно-епідеміологічна станція 1975-2012
62. 62 Путивльська міська рятувально-водолазна служба 2006-2014
63. 63 ПП «Триумф НПВ» 2005-2012
1 2 3 4
64. 64 Путивльська районна територіальна виборча комісія 2015
65. 65 Путивльська міська територіальна виборча комісія 2015
66. 66 Колективне підприємство «Факел -2» 1991-2011
67. 67 Відділ Держгеокадастру у Путивльському районі 1992-2015
68. 68 ТОВ фабрика здоров„я «Ярославна» 2011-2014
69. 69 Приватне сільськогосподарське підприємство «Лан» 2000-2011

Комунальна установа „Путивльський міський трудовий архів”
41500, м.Путивль, просп.Іоанна-Путивльського,буд.16, тел.(05442)5-10-20, e-mail:gorodskoi_arhiv@ukr.net


Запис було опубліковано: 26.06.2018 03:00
Запис опублікував: -

Авторизація

Увійти