Крок до щастя - укладанняшлюбу

Мабуть, ні для кого не буде секретом, щоінститутсім’їпереживаєсерйозну кризу. Кількістьофіційнихшлюбівзменшується, а кількістьрозлучень, навпаки, зростає.Багатохтовзагаліживе у так званому цивільномушлюбі. Сім’я як осередоксуспільствавитісняєтьсячимосьіншим. Тобтовідбуваєтьсячергова (далеко не перша в історії) трансформаціяінститутусім’ї, абойогоеволюція.Стабільністьшлюбузалежитьвідякостіподружньогожиття. Економічнанезалежністьжінок, підвищенняїхньогосоціального статусу та матеріальногорівня, ослабленнябатьківських і спорідненихсімейнихвідносин неминуче тягнуть за собою інший, партнерський тип шлюбу. Цепризводить до того, щовиникаютьальтернативніформишлюбно¬сімейнихвідносин. Ціформиможутьназиватисяпо¬різному: зареєстроване партнерство, фактичнеспівпроживання, стабільний союз партнерів, цивільнийдоговірсолідарності і т.д.
Українці почали забувати для чого створюються шлюби, а саме суть шлюбу, якавизначаєтьсявстановленими суспільнимивідносинами. Шлюбздійснюється для утвореннясім’ї, народженнядітей, спільногопроживання і утворенняспільноївласності. Права і обов’язки людей, яківступають в цивільнийшлюб, закріплені у законодавстві, яке може бути дужерізним у різнихкраїнах, і яке змінювалосявпродовжепох.
Законодавствасучасноїери, зокремазаконодавствоУкраїни, здебільшогопередбачаютьрівні права та обов’язкишлюбнихпартнерів. Однак, у різніепохи і в різнихкраїнах, права чоловіка та жінкивідрізнялися й можутьвідрізнятися й сьогодні. Навіть у державах, де проголошенарівністьпартнерів, суспільна мораль часто встановлюєсвої, відміннівід закону, нормиповедінкишлюбнихпартнерів. Зазвичай мораль засуджуєпозашлюбністатевівідносини, однак, суспільство часто доволі легко прощає подружнюзраду чоловікові, й дужестрогещодоповедінкидружини. В деякихсуспільствахподружнязрада з боку дружини строго карається законом. Матеріальні права шлюбнихпартнерівтежустановлюються законом і значновідрізняються як у різнихкраїнах, так і навіть у різних областях однієїкраїни. Майнові права подружньої пари булирізними в різніепохи. В деякихкраїнах при вступі у шлюб, чоловік та жінкаукладають шлюбний контракт, якийвизначаєїхні права під час спільногопроживання та при розлученні. В деякихкраїнахмайно, придбане за час спільногопроживання, вважаєтьсяспільним і при розлученніділитьсяміжколишніми партнерами, в іншихкраїнах такого правила немає. У випадкурозлучення суд можепризначитивиплату аліментів тійстороні, яка потрапляє при розлученні в скруту.
Найважливішіпитанняшлюбних і сімейнихвідносинрегулюються законом — Сімейним кодексом, якийвизначаєпоняттяшлюбу як сімейного союзу жінки та чоловіка, зареєстрованого у державному органіреєстраціїактівцивільного стану (РАЦС). В Україні не вважаєтьсяукладенимшлюб, який не зареєстрований в РАЦС, зокрема, з точки зорузаконодавства не є одруженими особи, якіуклалишлюб в церковнихустановах — до йогореєстрації в РАЦС. Умовамидійсностішлюбу є:
1. Шлюбможе бути укладенийлишеміж чоловіком та жінкою.
2. Досягненняобома особами шлюбноговіку.
3. Дієздатність обохосіб.
4. Добровільність чоловіка і жінки на укладанняшлюбу.
5. Одна особа можеперебуватилишев одномушлюбі одночасно, для укладання нового шлюбунеобхідноприпинити будь-якийранішеукладенийшлюб.
У шлюбіміж собою не можутьперебувати особи, які є родичами прямоїлінії споріднення. Не можутьперебувати у шлюбі особи, які є родичами прямоїлініїспоріднення, рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра, двоюрідні брат та сестра, ріднітітка, дядько та племінник, племінниця, усиновлювач та усиновлена ним дитина. Це є певноюгарантією, щошлюбукладається з додержанням умов, необхідних для створенняповноцінноїсім’ї.

Бережіть свою сім’ю, з повагою Путивльське бюро правової допомоги!


Зображення:


Запис було опубліковано: 13.02.2019 02:00
Запис опублікував: -

Авторизація

Увійти