Інформація Путивльської міської ради про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель

1. Мета проведення робіт:

Виготовлення та затвердження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу прав оренди на земельних торгах (аукціоні) та виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки.
2. Дані про земельні ділянки:

1. Земельна ділянка за адресою : м. Путивль, вул. Леніна, 54 знаходиться на території Путивльської міської ради в межах населеного пункту на відстані 1200 метрів від центру міста. Виділяється за рахунок земель запасу із категорії земель громадської та житлової забудови.
Цільове призначення - для житлового будівництва. Орієнтований розмір земельної ділянки - 0,3500га.

2. Земельна ділянка за адресою : м. Путивль, вул. Луначарського, 81 «а» знаходиться на території Путивльської міської ради в межах населеного пункту на відстані 600 метрів від центру міста. Виділяється за рахунок земель запасу із категорії земель громадської та житлової забудови.
Цільове призначення - для комерційного використання. Орієнтований розмір земельної ділянки - 0,0510га.
3. Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому крім реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням ПДВ, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Прийняття заяв припиняється за п’ять днів до дати проведення конкурсу.
Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатаються на засіданні комісії.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Фінансування підготовки лоту проводиться за рахунок коштів переможця земельних торгів на підставі договору між організатором торгів та виконавцем з наступним відшкодуванням витрат виконавцю земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лоту.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

Заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 №579, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі Порядок);
копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);
згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;
копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
копії ліцензій;
копія кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;
копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів – землевпорядників;
інформація про виконані проекти землеустрою за останні 2 роки;
інформація про виконані роботи з експертної грошової оцінки за останні 2 роки;
проект завдання на виконання послуг з виконання робіт по виготовленню проекту землеустрою, в якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, що має надати замовник та перелік документів і матеріалів, що будуть представлені за результатами виконаних робіт;
проект завдання на виконання послуг з виконання робіт з експертної грошової оцінки земель, в якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, що має надати замовник та перелік документів і матеріалів, що будуть представлені за результатами виконаних робіт.

5. Строк подання конкурсної документації:
до 31 01.2014р. (включно).

6. Поштова адреса, за якою подаються документи:

41500, Сумська область м. Путивль вул. Леніна,50 Путивльська міська рада (1поверх кабінет №3).

7. Інформація про проведення конкурсу:
конкурс відбудеться 05.02.2014р. о 14.00 у приміщенні Путивльської міської ради (2 поверх, кабінет № 2).

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

41500, Сумська область, м. Путивль, вул. Леніна,50, Путивльська міська рада (2 поверх кабінет №2 тел. 54702).Перший заступник міського голови Гурєєв С.В.Запис було опубліковано: 25.12.2013 12:00
Запис опублікував: -

Авторизація

Увійти