ПРОЕКТ Про міський бюджет на 2020 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», Путивльська міська рада рада ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2020 рік:
доходи місцевого бюджету у сумі 24995643 гривень, в тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 23995643 гривень у т.ч. інша субвенція 8395643 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 1000000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки місцевого бюджету у сумі 24995643 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету - 23995643 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету - 1000000 гривень;
оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 10000 гривень, що становить 0,05 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;
резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 1200000 гривень, що становить 5,5 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 20120 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм згідно з додатком 7 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2020 рік:
1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України.
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України.
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України;
8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Путивльській міській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
10. Головні розпорядники коштів місцевого бюджету забезпечують виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;
4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;
6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.
11. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право міському голові за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, господарчого та соціального розвитку, управління комунальною власністю міста вносити зміни до доходної та видаткової частин міського бюджету в частині міжбюджетних трансфертів та проводити перерозподіл видатків за загальним та спеціальним фондом у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів з наступним затвердженням Путивльською міською радою.
12. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2020року.
13. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
14 Секретарю міської ради (Литвинову О.В.) оприлюднити дане рішення в газеті «Путивльські відомості» не пізніше ніж у десятиденний строк з дня його прийняття.відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, господарчого та соціального розвитку, управління комунальною власністю міста
(Почепцова Т.М.).
16. Рішення сорок дев`ятої сесії міської ради сьомого скликання від 20.12.201р. «Про міський бюджет на 2019 рік» із змінами та доповненнями втрачає чинність з 31.12.2019 року.Запис було опубліковано: 25.11.2019 12:00
Запис опублікував: секретарка - Єрмакова Ольга Володимирівна

Авторизація

Увійти