Міжнародний день боротьби протии зловживання наркотиками та їхнезаконногообігу

26 червня відзначається Міжнародний день боротьбипротизловживання наркотиками та їх незаконного обігу. Наркоманія, мабуть, одне з найстрашніших явищ сучасності. З кожним днем все більше людей у всьому світі піддається спокусі і потрапляє у пастку цієї залежності, намагаючись з її допомогою сховатися від щоденних проблем. Небезпека наркоманії полягає в тому, що вона як патологічний стан певною мірою незворотна, і частина негативних змін, що відбулися в організмі, залишається назавжди. Для багатьох пацієнтів наркоманія залишається довічним діагнозом. Нерідко навіть пройшовши спеціальний курс лікування, людина не може звільнитися від цієї залежності. Через багатороківможевиникнутинестерпний потяг зновуповернутися до наркотиків.
Наркоманія – стан, що характеризується патологічним потягом до різних психоактивних речовин, зміною толерантності (збільшення дози споживання), розвитком психічної та фізичної залежності, а також вираженими медико-соціальними наслідками.В теперішній час, широке поширення в світі отримали синтетичні наркотичні речовини, які виробляються і потрапляють в тіньовий обіг в обхід чинного законодавства. Високапопулярністьцихречовинсередмолодіобумовлена доступністюпридбання через мережу інтернет та низькоювартістю в порівнянні з «класичними» наркотиками. Середсинтетичнихнаркотичнихречовиннайбільшпопулярні так званісумішідляпаління («спайси») і «солі».
Кожен має розуміти, що споживання наркотиків має численні наслідки для споживача і суспільства в цілому. Широке поширення споживання наркотиків шляхом ін’єкцій приводить до зростання ризику зараження інфекціями, що передаються з кров’ю (ВІЛ, гепатит В та С).
В свою чергу Путивльське бюро правової допомоги застерігає та нагадує вам за які дії з наркотичнимизасобами та психотропнимиречовинаминастаєвідповідальність та покарання :
Стаття 309 Кримінального кодексу Українипередбачаєвідповідальність за наступнінезаконнідії з наркотиками та психотропами, якщо вони булиздійсненнібез мети збуту:
1) виробництво (діїщодовиготовлення з використанняспеціальногообладнання, механізмів, пристроїв, якіпередбачаютьможливістьїхздійснення у систематичному, постійному, промисловому порядку);
2) виготовлення (будь-якідії, внаслідокякихотримується наркотик чипсихотроп, – переробка, змішування, висушування, відокремленнямаковоїсоломичилистківвідконоплі, отриманняопію з рослин маку, рафінування, екстракціятощо);
3) придбання (будь-якідії, післяяких особа набуває наркотик чипсихотроп: купівля, знайдення, отримання в результатіобміну, подарункучи оплати тощо);
4) зберігання (перебуваннянаркотичнихзасобівчипсихотропнихречовин у володінні особи незалежновідтривалості такого перебування: тримання при собі в руках, одязічисумці, а такожзберіганнявдома, в гаражі, у іншомуприміщеннічисховищі);
5) перевезення (переміщеннінаркотиків з однієїгеографічної точки в іншу в межах територіїУкраїни з використанням будь-якого виду транспорту: поїзду, автомобіля, автобусу, літака, громадського транспорту тощо);
6) пересилання (переміщеннянаркотиківв межах України шляхом відправленняпоштою, в якості багажу, з використаннямкур’єрських служб).
За вказанівищедії, протездійснені з метою збуту (до якоговідноситься не лише продаж, а й, наприклад, безоплатна передача (дарунок) іншійособі) відповідальністьпередбаченаіншоюстаттеюКримінального кодексу України (ст.307). Покарання за такідіїзначнобільшсуворе.
Окремослідзазначити, щоКримінальним кодексом Українипередбаченавідповідальність не лише за зберіганнячизбут, а й за іншідії, пов’язані з незаконнимобігомвказанихречовин: контрабанду; викрадення; посівабовирощування снотворного маку чиконопель у певнійкількості; незаконнідії з прекурсорами; незаконневведення в організміншоїлюдини; схиляння до вживання; публічневживання; організаціюабоутриманнямісць для незаконного вживаннячивиготовленнятощо (ст.ст.305-322 КК).
Бережіть себе та своїх близьких !
Інформує Путивльське бюро правової допомогиЗапис було опубліковано: 26.06.2020 12:00
Запис опублікував: секретарка - Єрмакова Ольга Володимирівна

Авторизація

Увійти