Що таке Європейські цінності і як до них ставляться Українці

Українці дуже чітко, найвищою ціною - ціною людських життів, задекларували своє прагення проєвропейського курсу для нашої країни. Очевидно, цінності, важливі для громадян ЄС, є близькими й українцям. Утім, звичайно, думки всередині суспільства різняться, дискусія стосовно пріоритетних цінностей доволі гостра, а результати численних досліджень на цю тему демонструють цікаві статистичні показники.
Найчастіше люди називають такі цінності, як:
Верховенство права, яке є найбільш затребуваною цінністю. Варто зауважити, що йдеться якраз не про тотальну законослухняність, а навпаки це принцип, за яким права людини вищі за закон. На принципі верховенства права працює, наприклад, Європейський суд з прав людини - він може ухвалити рішення на користь громадянина у суперечці з державою, навіть якщо держава не порушила власний закон, але якщо цей закон порушує права людини, прописані в Європейській конвенції з прав людини.
Рівність перед законом. Йдеться переважно про невідворотність покарання за правопорушення, без огляду на посади, регалії чи достаток.
Разом з тим, майже всім зрозуміло, що шлях до реалізації зазначених цінностей буде тривалим, адже, на думку громадян, в нашій державі відсутні справедливі суди; корупція сягнула шалених масштабів і охопила практично усі сфери життя; законодавча система вкрай недосконала; у свідомості громадян немає ані поваги, ані страху перед законом.
Права людини. При чому найчастіше учасники дискусій згадують про права дітей. Йдеться про заборону фізичного і психічного насильства щодо них.
Наступною групою, яка асоціюється із поняттям прав людини є жінки. Вважається, що в Європі жіноцтво більшою мірою захищене від домашнього насилля, майнової дискримінаціїта сексуальних домагань. Окремо було згадано про дотримання прав людей з інвалідністю. Ілюструючи цінність прав людини, респонденти згадували також:право на демонстрації,право на гідну оплату праці, право на здоров’я іпенсійне забезпечення.
Третім стовпом європейського суспільства респонденти вважають
демократію. Доволі часто респонденти асоціюють демократію із свободою слова та правом на протест.
Мир. Мир як прийнятна та важлива цінність була також згадана на усіх групах, що ще раз говорить про незадоволеність в українців різних регіонів базових цінностей та потреб, наприклад, таких, як потреба у фізичній безпеці.
Рівність Включає у себе: відсутність дискримінації за гендерною чи расовою ознакою, рівність можливостей, відносну майнову рівність, рівність усіх перед законом, рівні можливості для людей з інвалідністю. Згадана цінність особливо близька респондентам і не викликає жодної критики.
Свобода віросповідання. На думку учасників груп, тут йдеться про терпимість до різних релігій, право обрання віри на власний розсуд та відсутність дискримінації за релігійною ознакою.
Особиста свобода. Її спонтанно назвали на усіх групах прихильників євроінтеграції, а також її противники.Тобто Європа асоціюється не лише із цінностями, які регулюють співжиття, але й з цілком індивідуалістичними.
У цілому, європейський світогляд і цінності визнаються респондентами як гідний ідеал для наслідування. Практично на усіх групах звучала теза про те, що вони є необхідною умовою нормального функціонування суспільства.

"Отже, можна говорити про те, що низка базових європейських цінностей сприймається українцями як благо, до якого потрібно прагнути та яке в перспективі може вплинути на позитивні суспільні тенденції. Разом з тим для українців характерним є те, що вони схильні гіпотетично підтримувати ці цінності, але у повсякденній практиці їх втілюють вибірково".
Запис було опубліковано: 06.08.2020 03:00
Запис опублікував: -

Авторизація

Увійти