Про оголошення конкурсу по визначенню суб’єктів господарювання-виконавців з надання комунальних послуг з вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, що утворюються на терито

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту регуляторного акта
Путивльська міська рада повідомляє, що на виконання рішення 50 сесії міської ради від 28.10.2013р. «Про врегулювання питання вивезення твердих побутових відходів на території м.Путивль», враховуючи вимоги прокуратури Путивльського району та Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо необхідності визначення у конкурсній документації по визначенню осіб, які здійснюють вивезення побутових відходів на території м.Путивль, кількісного виразу критеріїв оцінки конкурсних пропозицій учасників (кількість балів за кожним критерієм), було розроблено проект рішення «Про оголошення конкурсу по визначенню суб’єктів господарювання-виконавців з надання комунальних послуг з вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, що утворюються на території міста Путивль», яким передбачено затвердити:
- нову редакцію Положення про порядок визначення на конкурсній основі суб`єктів господарювання-виконавців з надання комунальних послуг з вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, що утворюються на території міста Путивль,
- Положення про конкурсну комісію по визначенню суб’єктів господарювання-виконавців з надання комунальних послуг з вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів
- склад конкурсної комісії по визначенню суб’єктів господарювання-виконавців з надання комунальних послуг з вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів

Розробником проекту є виконавчий комітет Путивльської міської ради, поштова адреса: вул. Леніна, 50, м.Путивль, Сумська обл., 41500, електронна адреса: rada-putivl@mail.ru
Проект вказаного регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу розміщено 13.01.2014р. на сайті Путивльської міської ради http://www.putivl-rada.gov.ua .
Зауваження та пропозиції з даного питання від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються в письмовому виді на адресу Путивльської міської ради протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення .


Сектретар ради О.В.Литвинов

Аналіз
регуляторного впливу проекту рішення «Про оголошення конкурсу по визначенню суб’єктів господарювання-виконавців з надання комунальних послуг з вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, що утворюються на території міста Путивль»
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення ради «Про оголошення конкурсу по визначенню суб’єктів господарювання-виконавців з надання комунальних послуг з вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, що утворюються на території міста Путивль» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04р. №308.
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом регулювання господарських відносин.
Відповідно до ст.27-28 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та п.4 постанови Кабінету міністрів України від 10.12.2008. № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» виконавець послуг з вивезення побутових відходів визначається на конкурсній основі. Згідно постанови Кабінету міністрів України від 21.07.2005. № 631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг» для визначення переможця конкурсу необхідно встановити критерії оцінки конкурсних пропозицій учасників (кількість балів за кожним критерієм), що не було зроблено у попередньому Порядку. Крім того потребує доповнення визначення видів побутових відходів, щодо яких надається послуга, тобто крім твердих побутових відходів, є необхідність доповнити перелік великогабаритними та ремонтними відходами, які також підлягають вивезенню. Особливими умовами договору з переможцем конкурсу має бути визначено обмеження щодо надання йому права надавати послуги лише після затвердження тарифів у встановленому діючим законодавством порядку.
Таким чином, зазначені проблеми потребують негайного вирішення шляхом прийняття рішення міської ради «Про оголошення конкурсу по визначенню суб’єктів господарювання-виконавців з надання комунальних послуг з вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, що утворюються на території міста Путивль» та визнання таким, що втратило чинність рішення 24 сесії міської ради шостого скликання від 08.05.2012р. «Про затвердження Порядку проведення конкурсу
на надання послуг з вивезення побутових відходів».

2. Цілі регулювання.

Розроблення проекту рішення «Про оголошення конкурсу по визначенню суб’єктів господарювання-виконавців з надання комунальних послуг з вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, що утворюються на території міста Путивль» обумовлене потребою приведення питання вивезення побутових відходів на території міста Путивль у відповідність до діючого законодавства.
3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.
Перша альтернатива – не прийняття рішення Путивльської міської ради «Про оголошення конкурсу по визначенню суб’єктів господарювання-виконавців з надання комунальних послуг з вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, що утворюються на території міста Путивль» призведе до порушення норм чинного законодавства щодо визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на конкурсних засадах.
Така альтернатива є неприйнятною.
Друга альтернатива – прийняття рішення «Про оголошення конкурсу по визначенню суб’єктів господарювання-виконавців з надання комунальних послуг з вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, що утворюються на території міста Путивль» забезпечить регулювання прозорого порядку оголошення та проведення конкурсу по визначенню суб’єктів господарювання-виконавців з надання комунальних послуг з вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, що утворюються на території міста Путивль. Крім того будуть виконані вимоги чинного законодавства України.
4. Механізм розв’язання проблеми.
Зазначену проблему планується розв’язати шляхом встановлення чіткого та прозорого порядку оголошення та проведення конкурсу по визначенню суб’єктів господарювання-виконавців з надання комунальних послуг з вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, що утворюються на території міста Путивль.
Положення підлягає оприлюдненню і після цього набуває чинності.
Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінюватися за результатами аналізу результатів конкурсу, якості наданих виконавцем послуг.
5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта .
Прийняття регуляторного акта дозволить організувати єдиний та прозорий порядок визначення суб’єктів господарювання-виконавців з надання комунальних послуг з вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, що утворюються на території міста Путивль.
6. Очікуванні результати прийняття запропонованого регуляторного акта.
Запропонований проект рішення Путивльської міської ради забезпечить створення конкурентного середовища на ринку послуг з вивезення відходів,сприятиме покращенню санітарного стану міста.

Сфери та види впливу регулювання.

Сфери впливу Вигоди Втрати
Інтереси громадян 1. Поліпшення санітарного стану прибудинкових територій, вулиць тощо.
2. Налагодження чіткого графіку вивезення побутових відходів Не передбачені
Інтереси суб’єктів господарювання 1. Виборювання права на надання послуг з вивезення відходів на конкурсній основі.
2. Однакові умови для всіх учасників. Не передбачені
Інтереси держави 1. Покращення якості надання послуги з вивезення відходів на території міста.
2. Ефективне використання коштів. Не передбачені

Негативні результати впровадження рішення не передбачаються
7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта.
Термін дії регуляторного акта не обмежується. Зміни та доповнення до нього прийматимуться на підставі здійснення повторних та періодичних відстежень його результативності та з врахуванням змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта.
8. Показники результативності регуляторного акту.
Показниками, які характеризують наслідки дії регуляторного акту є:
покращення санітарного стану міста; кількість укладених договорів зі споживачами на вивезення побутових відходів; обсяги наданих послуг з вивезення побутових відходів, м³.
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта:
Здійснення відстеження результативності даного рішення буде проводитися на підставі аналізу санітарного стану міста.
Відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведене після набрання ним чинності, повторне відстеження результативності буде проведене через 2 роки після набрання чинності регуляторним актом. Періодичне відстеження планується здійснювати один раз в три роки з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Секретар ради О.В.ЛитвиновЗапис було опубліковано: 13.01.2014 12:00
Запис опублікував: -

Авторизація

Увійти