Унікальнаможливість для безробітнихСумщини: бажаєтезнайти роботу - навчайтеся

Як повідомив директор Сумськогообласного центру зайнятостіВолодимирПідлісний, сьогодні до навчання на платформіCoursera активно долучаютьсябезробітнігромадяни, які стоять на обліку в обласнійслужбізайнятості. Так, з початку літацього року майже 500 осіботримализапрошеннянавчатися, з них 45 осібвжеотрималисертифікати за пройденимипрограмами.
Марина Білецька, мешканка Ямполя за освітоюпрограміст, закінчилаСумськийдержавнийуніверситет. Так склалося, щонаприкінці 2019 року втратила роботу і змушенабулазвернутися за допомогою до службизайнятості. ФахівціЯмпільськоїрайонноїфіліїСумськогообласного центру зайнятостіпроінформували про онлайн освіту на платформіCoursera, яка відкрила через службу зайнятостібезкоштовний доступ до своїхосвітніхпрограм для безробітнихосіб (3800 онлайн-курсів та можливістьздобутидодатковізнання за 400 спеціалізаціями).
Дівчинузацікавилапсихологія. Дізнавшись про можливістьотриманнядодаткових знать наплатформіCoursera, іззадоволеннямрозпочаланавчання та отрималасертифікати за напрямками «Психологія», «Дієтологія».
Під час карантину Courseraвиступила з ініціативоющодонаданнябезробітнимрізнихкраїнсвітубезкоштовного доступу до своїхнавчальнихпрограм. Україна стала однією з перших 5-ти країн, щомаєтакуможливість.
- Courséra, - розповідає директор Сумськогообласного центру зайнятостіВолодимирПідлісний, - компанія, яка працює в галузіосвіти, заснована професорамиінформатикиЕндрю та Дафною КоллерзіСтенфордськогоуніверситету у квітні 2012 року. Courseraпропонуєсвоїмкористувачамсотнібезкоштовних онлайн-курсів з різнихдисциплін, у разіуспішногозакінченняякихкористувачотримуєсертифікат про проходження курсу.
Платформа Courseraвважаєсвоєюмісієюнаданняуніверсального доступу до найкращої у світіосвіти. Платформа маєпартнерськістосунки з університетами та іншиминавчальнимиорганізаціями й пропонуєнавчальнікурси врежимі онлайн для всіх охочих.
За інформацією В. Підлісного, кожен курс викладаютьвищіінструктори з університетів та компанійсвітовогокласу, тому можнадізнатисящосьнове в будь-який час і в будь-якомумісці. Сотнібезкоштовнихкурсівнадають доступ до відео-лекцій на замовлення, домашніхзавдань та форумів для обговорення в громаді. За умовиуспішногопроходженнянавчаннябезробітнібезкоштовноотримаютьвідповіднісертифікати. Сертифікатиможнаверифікуватибезпосередньо на сайтіCoursera та в разі потреби зберегти в графічномувиглядіабороздрукувати.
За словами В. Підлісного, найголовнішоюперевагоюосвітнього проекту Courseraвважається те, що, на відмінувідіншихonlineпроектів, клієнтампропонується не окремівідеоаболекції, а повнінавчальнікурси разом ізпідсумковимиекзаменами.
Посадовецьпереконаний, щоуспішненавчання та отриманісертифікатизбільшать шанс на працевлаштування, а такожзакликає:якщо у Вас є бажанняприєднатись до Coursera, звертайтесь до свогокар’єрногорадника в центрізайнятості.Запис було опубліковано: 01.10.2020 12:00
Запис опублікував: секретарка - Єрмакова Ольга Володимирівна

Авторизація

Увійти