ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

_____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення
Реєстру, не зазначається суб’єктом
господарювання)
____________20208146436__________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
довкілля планованої діяльності)ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою
виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої
діяльності.
1. Планована діяльність
Будівництво автомобільної заправочної станції за адресою: м. Путивль, вул.
Новоселівська (колишня Червоноармійська), 100, Путивльського району, Сумської
області передбачає будівництво АЗС на 200 заправок на добу нафтопродуктами,
та 100 заправок на добу скрапленим вуглеводневим. Режим роботи - цілодобовий.
Рік введення в експлуатацію - 2020р.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності, потужність, довжина,
площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)
2. Суб’єкт господарювання
ПП «ЄВРОГАЗ», Код ЄДРПОУ - 41994730
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи
- підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),
юридична адреса: Україна, 63503, Харківська обл., місто Чугуїв, вул. Харківська, буд.
151. Тел: (095) 196-55-90.
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної
адміністрації. Поштова адреса: 40000, м. Суми, пл. Незалежності, 2, e-mail:
ovd.sumy@ gmail.com. Контактна особа: Шкробот Інна Вікторівна (0542) 77-08-61.
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган,
який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною
архітектурно-будівельною інспекцією України, відповідно до Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», Порядку виконання підготовчих та
будівельних робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
13.04.2011 №466.____ __________________________________________
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,
нормативний документ, що передбачає його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських
слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25,
але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення
(зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом
господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право
подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть
подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час
громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції,
надані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться
Відповідно до п. 21 ст. 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (зі
змінами внесеними згідно із Законом № 733-IX від 18.06.2020) громадські слухання
не проводяться. Всі зауваження та пропозиції надаються в письмовій формі до
уповноваженого органу.
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться не передбачено___________________
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган,
що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної
інформації щодо планованої діяльності
Департамент захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної
адміністрації. Поштова адреса: 40000, м. Суми, пл. Незалежності, 2, e-mail:
ovd.sumy@ gmail.com. Контактна особа: Шкробот Інна Вікторівна (0542) 77-08-61.
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган,
до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Департамент захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної
адміністрації. Поштова адреса: 40000, м. Суми, пл. Незалежності, 2, e-mail:
ovd.sumy@ gmail.com. Контактна особа: Шкробот Інна Вікторівна (0542) 77-08-61.
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 110 аркушах та додатки до
Звіту.
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової
інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а
також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
Путивльська міська рада, адреса: м. Путивль. вул. Князя Володимира, 50. e-mail:
rada-putivl@ukr.net, тел./факс. (05442)5-41-74 Ознайомитись з «Звітом з оцінки
впливу на довкілля» можна в прийомні години установи з 8.10.2020р.Запис було опубліковано: 08.10.2020 12:00
Запис опублікував: секретарка - Єрмакова Ольга Володимирівна

Авторизація

Увійти