Повідомлення про оприлюдненняпроєкту регуляторного акту - проекту рішення Путивльськоїміської ради «Про деякіпитанняоренди майна комунальноївласностіПутивльськоїоб’єднаноїтериторіальноїгромади»

Відповідно до частинидругоїстатті 4, абзацу другого частинидев’ятоїстатті 15 та абзацу п’ятогочастинидругоїстатті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та постанови КабінетуМіністрівУкраїни «Деякіпитанняоренди державного та комунального майна» від 03 червня 2020 року № 483 відділомфінансово-економічногорозвитку, правового забезпечення, комунальноївласності, архітектури та містобудуванняПутивльськоїміської ради розроблено проект регуляторного акта – проектрішенняПутивльськоїміської ради «Про деякіпитанняоренди майна комунальноївласностіПутивльськоїоб’єднаноїтериторіальноїгромади».
Прийняттявказаного регуляторного акта дастьзмогу:
• визначитиорендодавця майна комунальноївласностіПутивльськоїоб’єднаноїтериторіальноїгромади;
• затвердитидодатковийперелікпідприємств, установ, організацій, щонадаютьсоціальноважливіпослуги та відповідно до частинидругоїстатті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» мають право на продовженнядоговоріворенди без проведенняаукціону;
• затвердитиперелікдодатковихвимог, якимповиннівідповідатипідприємства, установи і організації, якізгідно з частиноюпершоюстатті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» мають право на отримання в орендукомунального майна без проведенняаукціону.
З повним текстом проектурішення та аналізомйого регуляторного впливуможнаознайомитись на офіційномусайтіПутивльської міської ради:putivl-rada.gov.ua.
Зауваження та пропозиціїприймаютьсярозробником проекту регуляторного акта – відділомфінансово-економічногорозвитку, правового забезпечення, комунальноївласності, архітектури та містобудуванняПутивльської міської ради протягоммісяця з дня оприлюднення:
• на поштову адресу: 41500, Сумська обл., м.Путивль, вул. князя Володимира, 50,
• на електрону адресу: rada-putivl@ukr.net.
Відділфінансово-економічногорозвитку, правового забезпечення, комунальноївласності, архітектури та містобудуванняПутивльської міської ради: тел. (05442) 5-44-59Запис було опубліковано: 16.11.2020 12:00
Запис опублікував: -

Авторизація

Увійти